Wezyr (وزير) to w monarchiach muzułmańskich tytuł będacy z grubsza odpowiednikiem ministra, przynależny wysokiemu rangą doradcy politycznego i religijnego sułtana. Z kolej wielki wezyr to odpowiednik stanowiska premiera.
Pierwszy raz stanowisko wezyra pojawiło się w Persji, gdzie wezyr stanowił najważniejszą po kalifie osobę w państwie.
W niektórych państwach i niektórych okresach historycznych niekompetentni wezyrowie byli traceni - przykładowo sułtan Selim I w czasie swych ośmioletnich rządów nad Imperium Ottomańskim skazał na śmierć siedmiu wezyrów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.