Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych, znana także jako West Point i USMA (akronim "United States Military Academy") to amerykański uniwersytet wojskowy, były fort armii amerykańskiej. Uczelnia jest położona w mieście West Point w stanie Nowy Jork, na brzegu rzeki Hudson, około 80 km na północ od Nowego Jorku. Jej powierzchnia wynosi 65 km². Jest to najstarsza instalacja wojskowa w Stanach Zjednoczonych.
Absolwenci uczelni otrzymują tytuł "Bachelor of Science" (licencjata) i stopień podporucznika ("Second Lieutenat") w armii amerykańskiej. Po jej ukończeniu muszą odbyć przynajmniej pięcioletnią służbę czynną w wojsku Stanów Zjednoczonych i przez okres przynajmniej trzech lat być z czynnej rezerwie. Studenci na pierwszym roku są znani jako "plebejusze" ("plebes"), na drugim jako "roczniaki" ("yearlings"), na trzecim "krowy" ("cows") i na czwartym "pierwszaki" ("firsties").
Drużyny studenckie były historycznie znane jako "Czarni rycerze z Hudson" (The Black Knights of the Hudson), ale ta nazwa została oficjalnie skrócona do "Czarni Rycerze". Amerykańska prasa sportowa pisząc o drużynach z West Point zazwyczaj używa synonimu "Army" i ten zwyczaj jest oficjalnie przyjęty. Symbolem "Army" jest muł.
Motto West Point to Duty, Honor, Country ("Obowiązek, Honor, Ojczyzna")

Historia West Point

Miejsce na konstrukcję fortu zostało wybrane przez George'a Washingtona, a fortyfikacje zostały zaprojektowane przez Tadeusza Kościuszkę w 1778 r. Generał Washington uważał, że West Point był najważniejszą pozycją obronną na całym kontynencie północnoamerykańskim. Wysokie wzgórza nad meandrami rzeki Hudson pozwoliły armii amerykańskiej na całkowitą kontrolę nad ruchem po rzece w czasie rewolucji amerykańskiej.
George Washington szybko zorientował się, że nowopowstały kraj potrzebuje akademii wojskowej, jednak jego sekretarz stanu Thomas Jefferson był przeciwny jej powstaniu argumentując, że konstytucja Stanów Zjednoczonych nic na ten temat nie wspomina. Niemniej, gdy Jefferson został prezydentem, podpisał 16 marca 1802 r. legislację pozwalającą na stworzenie takiej instytucji i szkoła została otwarta 4 lipca tego samego roku.
Rektorem (superindentem) akademii był w latach 1817-1833 pułkownik Sylvanus Thayer, znany jako "ojciec akademii wojskowej". Podniósł on poziom nauczania i ustanowił dyscyplinę wojskową. Zainspirowany francuską École Polytechnique, Thayer w procesie dydaktycznym położył duży nacisk na nauki ścisłe, a szczególnie na inżynierię. Przez pierwszą połowę XIX wieku, absolwenci West Point byli głównymi budowniczymi dróg, systemu kolejowego, mostów i przystani w całych Stanach Zjednoczonych, a inne wyższe uczelnie techniczne w dużej mierze wzorowały się na programie studiów w West Point.
Po I wojnie światowej superintendant Douglas MacArthur jeszcze bardziej zdywersyfikował program akademicki. MacArthur przeforsował zmiany w nauczania kultury fizycznej i rozszerzył program sportowy. Hasło "każdy kadet sportowcem" było bardzo istotną częścią jego programu.
Kobiety mogą studiować w West Point od 1976 r. W latach 1992-1995 naukę w USMA rozpoczęło kolejno czterech polskich podchorążych. Ukończyli West Point w latach 1996, 1997, 1998 i 1999.

Znani absolwenci West Point

W nawiasach podano rok, w którym dany absolwent ukończył akademię. Pisarz i poeta Edgar Allan Poe opuścił uczelnię przed jej ukończeniem (ukończyłby ją w 1834 roku).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.