Wers - każda pojedyncza linia tekstu pisanego, a także podstawowa jednostka mowy wierszowanej.
1. W przypadku tekstu pisanego w układzie łamowym, oprócz terminu wers, stosuje się też prostsze określenia - wiersz, lub linijka tekstu. Wers jest podstawową jednostką tworzącą akapit.
2. W liryce (czyli literackich utworach wierszowanych) układ wersów jest zazwyczaj zbudowany wg określonego systemu wersyfikacyjnego (sylabizm, sylabotonizm, tonizm), natomiast jeśli nie posiada żadnego systemu porządkującego, to taki utwór nazywany jest wierszem białym. Również w tym znaczeniu jeden wers odpowiada najczęściej jednej linijce tekstu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.