Wazowie (Vasa) - dynastia panująca w Szwecji w latach 1523-1654 oraz w Polsce 1587-1668.
Założona przez możnowładcę Gustawa I Wazę (syna Eryka Johanssona, szwedzkiego możnowładcy, straconego w 1520 na rozkaz króla duńskiego Chrystiana II). Gustaw I objął tron wywołując w Szwecji powstanie anty-duńskie (1523).
Nazwa dynastii pochodzi od słowa vasa - snopek, który był herbem Gustawa.
Jego wnuk - Zygmunt III Waza został wybrany w 1587 na króla Polski, w Szwecji był zwalczany ze względu na wyznanie katolickie i w 1599 pozbawiony korony na rzecz stryja - Karola IX Sudermańskiego. Jednak synowie Zygmunta Władysław IV i Jan II Kazimierz panujący w Polsce używali nadal tytułów królów Szwecji, co było jedną z przyczyn wojen polsko-szwedzkich.
Najwybitniejszym przedstawicielem szwedzkiej linii Wazów był Gustaw II Adolf.
Linia szwedzka panowała do abdykacji królowej Krystyny (córki Gustawa II Adolfa) 1654 roku i wygasła wraz z jej śmiercią 9 kwietnia 1689. Linia polska skończyła się 16 grudnia 1672 na Janie II Kazimierzu (abdykował w 1668).
Królowie polscy 1506-1668 (uproszczone drzewo genealogiczne ostatnich Jagiellonów i Wazów polskich).
Zygmunt I Stary
król polski 1506-1548
Jagiellonowie
żona od 1518 Bona Sforza
królowa polski 1518-1556
|
| | |
Zygmunt II August
król polski 1548-1572

(koronowany 1529)
Anna Jagiellonka
królowa polski 1575-1596
Katarzyna Jagiellonka
królowa szwecji 1569-1583
narzeczony Henryk III Walezy
król polski 1573-1574
mąż od 1576 Stefan Batory
król polski 1576-1586
mąż od 1562 Jan III Waza
król szwecji 1569-1592
Wazowie
|
|
Zygmunt III Waza
król polski 1587-1632
żona(1) od 1543 Anna Habsburżanka
królowa polski 1543-1545
------
żona(2) od 1605 Konstancja Habsburżanka
królowa polski 1605-1631
|
| |
Władysław IV Waza
król polski 1632-1648
Jan II Kazimierz
król polski 1648-1668

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.