Warunki normalne to ściśle określona temperatura i ciśnienie otoczenia, które stanowią rodzaj punktu odniesienia do niektórych obliczeń fizyko-chemicznych.
Warunki te to:
  • Ciśnienie: p = 1,01325 MPa = 1013,25 hPa = 1 atm
  • Temperatura: T = 273,15 K = 0°C
Warunki normalne są szczególnie często stosowane do obliczeń przemian zachodzących w fazie gazowej. Np: w obliczeniach tych, przyjęło się odnosić objętość i inne wartości funkcji stanu gazów do tych warunków. Wiele stałych występujących w rozmaitych równaniach termodynamicznych jest wyznaczana w warunkach normalnych i aby je użyć należy najpierw przeliczyć wartości funkcji stanu wyznaczone w warunkach danego eksperymentu do warunków normalnych. Często mówi się przy tego rodzaju obliczeniach, że sprowadza się wartości tych funkcji do warunków normalnych.
Z pojęciem warunków normalnych jest też związana temperatura normalna i ciśnienie normalne.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.