Warta_(rzeka) -
Warta rzeka w zachodniej Polsce. Główny, prawy dopływ Odry.
Długość : 762 km
Powierzchnia dorzecza : 53,7 tys. km2

Źródła Warty znajdują się w okolicach Kromołowa, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. W Częstochowie Warta zmienia kierunek swego biegu na północny, płynąc tak aż do miasta Koło, gdzie skręca na zachód (Pradolina Warciańsko-Odrzańska). Koło miasta Śrem wpływa w dolinę przełomu przez rejon poznańskich wzniesień morenowych. Pod Kostrzynem (Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka) uchodzi do Odry (szerokość przy ujściu ok. 10 km). Ciekawostką jest fakt, że długość Warty wraz z dolnym odcinkiem Odry (poniżej ujścia Warty) jest większa niż długość Odry.
Ważniejsze dopływy:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.