Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa (WBP-M, WBPanc-Mot) to polska brygada zmotoryzowana, druga i ostatnia z brygad zmotoryzowanych w składzie Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej 1939.

Historia

Organizacjia brygady:
Za początek organizacji Warszawskiej Brygady Pancerno – Motorowej można uznać decyzję z dnia 6 czerwca 1939 roku Ministra Spraw Wojskowych gen. Tadeusza Kasprzyckiego o zmotoryzowaniu 1 pułku strzelców konnych, który miał być podstawową jednostką brygady. W dniu 10 czerwca 1939 roku płk dypl. Stefan Rowecki (wcześniej dowódca piechoty 2 Dywizji Piechoty Legionów) został mianowany dowódcą Warszawskiej Brygady Pancerno – Motorowej i ten dzień należy uznać jako dzień powstania brygady. W jej skład jako podstawowe jednostki weszły: 1 pułk strzelców konnych (Garwolin) i 1 pułk strzelców pieszych (powstały na bazie batalionu manewrowego Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie). W skład brygady włączono ponadto: dywizjon rozpoznawczy (formowany w Garwolinie), batalion przeciwpancerny (formowany w Garwolinie), batalion saperów (formowany w Puławach), dywizjon artylerii motorowej (organizowany w Stryju – dołączył do brygady 6 września) i inne mniejsze pododdziały, w tym 12 kompanię czołgów lekkich.
Działania bojowe:
W dniu 1 września 1939 roku brygada wyszła z garnizonów i skoncentrowała się w rejonie Garwolina, gdzie przebywała do dnia 3 września, będąc w dyspozycji Naczelnego Wodza. W tym dniu otrzymała rozkaz zorganizowania obrony na Wiśle na odcinku od Dęblina do Solca. W dniu 4 września 1939 roku weszła w skład nowo utworzonej Armii „Lublin” (dowódca – gen. Tadeusz Piskor).
W dniu 10 września do linii Wisły na odcinku bronionym przez brygadę docierają oddziały niemieckie z 14 i 4 Dywizji Piechoty. W dniu 13 września brygada siłami 1 pułku strzelców konnych wraz z kompanią czołgów lekkich wykonała natarcie w kierunku Annopola na siły niemieckie, które przekroczyły Wisłę w tym rejonie. Niemcy wycofali się w kierunku Wisły. Natarcie to, pomimo powodzenia, zostało zatrzymane rozkazem dowódcy brygady. Rozpoczęła ona odwrót w ogólnym kierunku na Lwów wraz z całą Armią „Lublin”.
W dniu 16 września brygada wspólnie z innymi jednostkami Armii „Lublin” i częścią Armii „Kraków” została okrążona na zachód od Tomaszowa Lubelskiego. W nocy z 16 na 17 września 1939 r. przechodziła przez Krasnobród w kierunku miejscowości Zielone aby wejść do drugiej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim.
W dniu 20 września 1939 roku dowódca brygady wobec braku możliwości dalszej walki wydał polecenie zniszczenia sprzętu ciężkiego i przebijania się na własną rękę - był to koniec istnienia brygady.

Skład

Dowódca i sztab

11 oficerów, 14 podoficerów i szeregowych
14 pistoletów, 11 karabinków
5 samochodów terenowych (typu łazik), 5 motocykli z wózkiem bocznym

 • Komendant Kwatery Głównej i pluton Kwatery Głównej
2 oficerów, 45 podoficerów i szeregowych
14 pistoletów, 2 ciężkie karabiny maszynowe, 31 karabinków
1 samochód terenowy, 1 motocykl z wózkiem bocznym, 2 motocykle, 4 samochody ciężarowe małe, 1 samochód ciężarowy
 • Pluton regulacji ruchu:
1 oficer, 29 podoficerów i szeregowych
1 pistolet, 1 ręczny karabin maszynowy, 28 karabinków
4 motocykle z wózkiem bocznym, 2 motocykle, 4 samochody ciężarowe małe

Kwatermistrzostwo

 • Kwatermistrz i służby:
8 oficerów, 11 podoficerów i szeregowych
9 pistoletów, 10 karabinków
4 samochody terenowe, 3 motocykle z wózkiem bocznym
 • Pluton sanitarny:
1 oficer, 51 podoficerów i szeregowych
5 pistoletów, 47 karabinków
1 samochód terenowy, 4 samochody terenowe sanitarne, 6 samochodów ciężarowych specjalnych
 • Pluton żandarmerii:
1 oficer, 24 podoficerów i szeregowych
3 pistolety, 1 ręczny karabin maszynowy, 21 karabinków
2 motocykle z wózkiem bocznym, 3 samochody ciężarowe małe
 • Szwadron sztabowy - składał się z 3 plutonów.
4 oficerów, 87 podoficerów i szeregowych
10 pistoletów, 3 ręczne karabiny maszynowe, 78 karabinków
1 samochód terenowy, 3 motocykle z wózkiem bocznym, 16 samochodów ciężarowych, 4 przyczepy - kuchnie
 • Kolumna transportowa - składała się z 3 członów: amunicyjnego, żywnościowego i paliwowego.
4 oficerów, 184 podoficerów i szeregowych
9 pistoletów, 2 ręczne karabiny maszynowe, 177 karabinki
1 samochód terenowy, 4 motocykle z wózkiem bocznym, 1 motocykl, 45 samochodów ciężarowych, 23 samochody cysterny, 1 przyczepa - kuchnia
 • Kolumna warsztatowa:
1 oficer, 29 podoficerów i szeregowych
7 pistoletów, 23 karabinki
1 motocykl z wózkiem bocznym, 2 samochody ciężarowe - warsztaty, 4 samochody ciężarowe

1 pułk strzelców konnych

 • Dowódca pułku, sztab i poczet, służba sanitarna, duszpasterstwo i kwatermistrzostwo:
10 oficerów, 74 podoficerów i szeregowych
20 pistoletów, 2 ręczne karabiny maszynowe, 62 karabinki
1 samochód osobowy, 8 samochodów terenowych, 2 samochody terenowe sanitarne, 2 motocykle z wózkiem bocznym, 6 motocykli, 3 samochody ciężarowe małe, 3 samochody ciężarowe
 • Szwadron rozpoznawczy - składał się z dowódcy i pocztu, plutonów: motocyklistów, kolarzy, czołgów rozpoznawczych
4 oficerów, 170 podoficerów i szeregowych
23 pistolety, 14 ręcznych karabinów maszynowych, 1 ciężki karabin maszynowy, 3 karabiny przeciwpancerne, 132 karabinki (dodatkowo 5 ciężkich karabinów maszynowych i 1 najcięższy karabin maszynowy w czołgach)
1 samochód terenowy, 29 motocykli z wózkiem bocznym, 14 motocykli, 1 samochód ciężarowy mały, 9 samochodów ciężarowych, 44 rowery, 1 przyczepa - kuchnia, 6 czołgów - tankietek TKS
 • Szwadron liniowy (cztery w składzie pułku) - składał się z dowódcy z pocztem, trzech plutonów liniowych i drużyny gospodarczej. Pluton liniowy składał się z dowódcy, czterch sekcji, zastępcy i gońca.
4 oficerów, 116 podoficerów i szeregowych (razem w czterech szwadronach: 16 oficerów, 464 podoficerów i szeregowych)
10 pistoletów, 14 ręcznych karabinów maszynowych, 3 karabiny przeciwpancerne, 93 karabinki (razem w czterech szwadronach: 40 pistoletów, 56 ręcznych karabinów maszynowych, 372 karabinki)
1 samochód terenowy, 5 motocykli z wózkiem bocznym, 2 motocykle, 11 samochodów ciężarowych, 1 przyczepa - kuchnia (razem w czterech szwadronach: 4 samochody terenowe, 20 motocykli z koszem, 8 motocykli, 44 samochody ciężarowe, 4 przyczepy - kuchnie)
 • Szwadron ciężkich karabinów maszynowych i broni ciężkiej - składał się z dowódcy z pocztem, czterech plutonów cięzkich karabinów maszynowych, dwóch plutonów moździerzy i drużyny gospodarczej
7 oficerów, 189 podoficerów i szeregowych
36 pistoletów, 2 ręczne karabiny maszynowe, 16 ciężkich karabinów maszynowych, 4 moździerze, 4 karabiny przeciwpancerne, 155 karabinków
1 samochód terenowy, 8 motocykli z wózkiem bocznym, 2 motocykle, 28 samochodów ciężarowych, 2 przyczepy - kuchnie
 • Pluton przeciwpancerny - składał się z dowódcy i czterech działonów armat wz. 36 kal. 37 mm
1 oficer, 35 podoficerów i szeregowych
6 pistoletów, 4 armaty przeciwpancerne, 1 ręczny karabin maszynowy, 29 karabinków
2 motocykle z wózkiem bocznym, 4 samochody - ciągniki holujące armaty, 1 samochód ciężarowy
 • Pluton pionierów - składał się z ośmiu patroli specjalistycznych
2 oficerów, 65 podoficerów i szeregowych
4 pistolety, 2 ręczne karabiny maszynowe, 61 karabinków
2 motocykle z wózkiem bocznym, 4 samochody terenowe specjalne, 4 samochody ciężarowe małe, 3 samochody ciężarowe, 5 przyczep specjalnych
 • Pluton łączności - składał się z czterech patroli telefonicznych oraz z trzech radiostacji
1 oficer, 44 podoficerów i szeregowych
5 pistoletów, 3 ręczne karabiny maszynowe, 37 karabinków
4 motocykle z wózkiem bocznym, 3 samochody terenowe z radiostacją, 3 samochody ciężarowe małe z przyczepami ze sprzętem, 1 samochód ciężarowy, 4 specjalne przyczepy
 • Pluton techniczny - składał się z warsztatu polowego i pięciu patroli reperacyjnych
1 oficer, 32 podoficerów i szeregowych
3 pistolety, 32 karabinki
5 motocykli z wózkiem bocznym, 2 motocykle, 3 samochody ciężarowe małe, 1 samochód ciężarowy ze sprzętem i przyczepą na olej, 1 samochód ciężarowy - warsztat polowy
 • Pluton gospodarczo - transportowy - składał się z sekcji: żwynościowej, amunicyjnej i materiałów napędowych
2 oficerów, 66 podoficerów i szeregowych
3 pistolety, 3 ręczne karabiny maszynowe, 62 karabinki
3 motocykle z wózkiem bocznym, 15 samochodów ciężarowych, 2 samochody - cysterny, 3 przyczepy - kuchnie, 6 przyczep specjalnych
 • Szwadron zapasowy - był to szwadron konny i nie uczestniczył w działaniach Brygady. Liczył ok. 250 ludzi w tym 10 oficerów.

1 pułk strzelców pieszych

Skład i organizacja identyczna jak w 1 pułku strzelców konnych, z tym że w nazewnictwie używano zamiast nazwy szwadron - kompania. Nie miał również kompanii zapasowej.

Dywizjon rozpoznawczy

 • Dowódca i sztab:
7 oficerów, 36 podoficerów i szeregowych
8 pistoletów, 1 ręcznego karabinu maszynowego, 34 karabinków
2 samochody terenowe, 1 samochód terenowy sanitarny, 4 motocykle z wózkiem bocznym, 4 motocykle, 1 samochód ciężarowy mały, 1 samochód ciężarowy specjalny
 • Szwadron linowy (skład jak w szwadronie w 1 pułku strzelców konnych):
4 oficerów, 116 podoficerów i szeregowych
10 pistoletów, 14 ręcznych karabinów maszynowych, 3 karabiny przeciwpancerne, 93 karabinki
1 samochód terenowy, 5 motocykli z wózkiem bocznym, 2 motocykle, 11 samochodów ciężarowych, 1 przyczepa – kuchnia
 • Szwadron czołgów rozpoznawczych TKS – składał się dowódcy wraz z pocztem, dwóch plutonów i drużyny gospodarczo – technicznej
3 oficerów, 52 podoficerów i szeregowych
27 pistoletów, 1 ręcznego karabinu maszynowego, 27 karabinków oraz uzbrojenia czołgów (11 ciężkich karabinów maszynowych, 2 najcięższych karabinów maszynowych)
1 samochód terenowy, 1 samochód terenowy z radiostacją, 4 motocykle z wózkiem bocznym, 1 motocykle, 3 samochody ciężarowe, 1 przyczepa – kuchnia, 13 czołgów rozpoznawczych TKS
 • Pluton motocyklistów (skład jak w szwadronie rozpoznawczym 1 pułku strzelców konnych)
1 oficer, 74 podoficerów i szeregowych
4 pistolety, 6 ręcznych karabinów maszynowych, 1 ciężki karabin maszynowy, 1 karabin przeciwpancerny, 63 karabinki
25 motocykli z wózkiem bocznym, 10 motocykli
 • Pluton ciężkich karabinów maszynowych (skład jak w szwadronie ckm 1 psk)
1 oficer, 28 podoficerów i szeregowych
6 pistoletów, 4 ciężkie karabiny maszynowe, 1 karabin przeciwpancerny, 22 karabinki
1 motocykl z wózkiem bocznym, 3 samochody ciężarowe
 • Pluton moździerzy (skład jak w szwadronie ckm 1 psk)
1 oficer, 17 podoficerów i szeregowych
4 pistolety, 2 moździerze 80 mm, 14 karabinki
1 motocykl z wózkiem bocznym, 2 samochody ciężarowe
 • Pluton przeciwpancerny (skład jak w plutonie przeciwpancernym 1 psk)
1 oficer, 35 podoficerów i szeregowych
6 pistoletów, 1 ręczny karabin maszynowy, 4 działa przeciwpancerne, 29 karabinków
2 motocykle z wózkiem bocznym, 4 samochody – ciągniki, 1 samochód ciężarowy
 • Pluton łączności – składał się z dwóch radiostacji i czterech patroli telefonicznych
1 oficer, 39 podoficerów i szeregowych
5 pistoletów, 2 ręcznych karabinów maszynowych, 33 karabinków
2 samochody terenowe z radiostacją, 4 motocykle z koszem, 3 samochody ciężarowe małe, 1 samochód ciężarowy, 4 przyczepy specjalne
 • Pluton pionierów (skład jak w 1 psk)
1 oficer, 66 podoficerów i szeregowych
5 pistoletów, 2 ręczne karabiny maszynowe, 61 karabinków
4 samochody terenowe specjalne, 2 motocykle z wózkiem bocznym, 4 samochody ciężarowe małe, 3 samochody ciężarowe, 5 przyczep specjalnych
 • Pluton gospodarczo – techniczny
1 oficer, 34 podoficerów i szeregowych
1 pistolet, 1 ciężki karabin maszynowy, 33 karabinki
2 motocykle z wózkiem bocznym, 8 samochody ciężarowe, 2 przyczepy specjalne

Dywizjon artylerii motorowej

 • Dowództwo i sztab:
5 oficerów, 18 podoficerów i szeregowych
5 pistoletów, 2 ręczny karabin maszynowy, 15 karabinków
3 samochód terenowy, 1 motocykle z wózkiem bocznym, 3 samochód ciężarowy mały
 • Bateria haubic 100 mm – składała się z dowódcy z pocztem, dwóch plutonów i drużyny gospodarczo - technicznej
6 oficerów, 156 podoficerów i szeregowych
12 pistoletów, 1 ciężki karabiny maszynowe, 4 haubice 100 mm, 149 karabinków
1 samochód terenowy, 4 motocykli z wózkiem bocznym, 2 samochody ciężarowe małe, 8 samochodów ciężarowych – ciągników, 11 samochodów ciężarowych, 4 przyczepa – jaszcze
 • Bateria dział 75 mm – skład, obsada i wyposażenia identyczne jak bateria haubic, z tym że zamiast haubic bateria posiadała działa 75 mm
 • Pluton łączności – składał się z dwóch radiostacji i trzech patroli telefonicznych
1 oficer, 35 podoficer i szeregowych
3 pistolety, 2 ręczny karabin maszynowy, 31 karabinki
2 samochody terenowe z radiostacją, 2 motocykle z wózkiem bocznym, 2 samochody ciężarowe małe, 2 samochód ciężarowy
 • Pluton gospodarczo – techniczny
2 oficer, 32 podoficerów i szeregowych
3 pistolety, 1 ręczny karabin maszynowy, 40 karabinki
1 motocykl z wózkiem bocznym, 11 samochód ciężarowych, 1 przyczep – kuchnia

Dywizjon przeciwpancerny (zmotoryzowany)

* Dowództwo i sztab 
4 oficerów, 23 podoficerów i szeregowych
6 pistoletów, 1 ręczny karabin maszynowy, 20 karabinków
1 samochód terenowy, 4 motocykle z wózkiem bocznym, 1 motocykl, 1 samochód ciężarowy mały, 1 samochód ciężarowy specjalny
 • Kompania przeciwpancerna (w składzie dywizjonu były dwie kompanie) – każda składała się z dowódcy z pocztem, trzech plutonów armat przeciwpancernych i drużyny gospodarczej
4 oficerów, 125 podoficerów i szeregowych
26 pistoletów, 2 ręczne karabiny maszynowe, 12 armat przeciwpancernych, 107 karabinków
1 samochód terenowy, 8 motocykli z wózkiem bocznym, 1 motocykl, 12 samochodów ciężarowych – ciągników, 7 samochodów ciężarowych, 1 przyczepa – kuchnia
 • Pluton miotaczy ognia – skład nieustalony (poniżej przypuszczalny skład)
1 oficer, 21 podoficerów i szeregowych
2 pistolety, 12 karabinków, 8 miotaczy ognia (6 typu „Zieliński” i 2 typu „Sender”)
1 motocykl z wózkiem bocznym, 2 samochody ciężarowe
 • Pluton łączności – składał się z dwóch radiostacji i trzech patroli telefonicznych
1 oficer, 36 podoficer i szeregowych
4 pistolety, 1 ręczny karabin maszynowy, 32 karabinki
2 samochody terenowe z radiostacją, 2 motocykle z wózkiem bocznym, 3 samochody ciężarowe małe, 1 samochód ciężarowy
 • Pluton gospodarczo – techniczny
1 oficer, 26 podoficerów i szeregowych
2 pistolety, 1 ręczny karabin maszynowy, 24 karabinki
1 motocykl z wózkiem bocznym, 5 samochód ciężarowych, 1 przyczep – kuchnia

Batalion motorowy saperów

 • Dowództwo i sztab:
4 oficerów, 32 podoficerów i szeregowych
4 pistolety, 1 ręczny karabin maszynowy, 31 karabinków
2 samochody terenowe, 1 samochód terenowy z radiostacją, 1 motocykl z wózkiem bocznym, 1 motocykl, 5 samochód ciężarowych małych
 • Kompania zaporowa – składała się z dowódcy z pocztem, czterech plutonów zaporowych, plutonu technicznego i drużyny gospodarczej
6 oficerów, 164 podoficerów i szeregowych
11 pistoletów, 6 ręcznych karabinów maszynowych, 151 karabinków
1 samochód terenowy, 7 motocykli z wózkiem bocznym, 1 samochód ciężarowy mały, 14 samochodów ciężarowych, 1 przyczep specjalna, 1 przyczep – kuchnia
 • Kompania przeprawowa – skład nieznany (przyjęto dane jak kompania zaporowa)
 • Pluton pontonowy
2 oficerów, 32 podoficerów i szeregowych
2 pistolety, 1 ręczny karabin maszynowy, 31 karabinki
2 motocykle z wózkiem bocznym, 4 samochody – ciągniki, 4 samochody specjalne
 • Pluton rozpoznawczy
1 oficer, 25 podoficerów i szeregowych
2 pistolety, 1 ręczny karabin maszynowy, 23 karabinki
2 motocykle z wózkiem bocznym, 1 motocykl, 3 samochody ciężarowe małe<.br>
 • Pluton gospoarczy
2 oficerów, 20 podoficerów i szeregowych
3 pistolety, 19 karabinków
1 motocykl z wózkiem bocznym, 4 samochody ciężarowe małe, 1 przyczep – kuchnia

12 kompania czołgów lekkich Vickers

(przewidziany w składzie brygady batalion czołgów lecz nie został sformowany) Kompania – składała się z dowódcy z pocztem, trzech plutonów i drużyny gospodarczo - technicznej
4 oficerów, 107 podoficerów i szeregowych
50 pistoletów, 1 ręczny karabin maszynowy, 60 karabinków (dodatkowo uzbrojenie czołgów 10 armat i 6 ciężkich karabinów maszynowych)
1 samochód terenowy, 1 samochód terenowy z radiostacją, 5 motocykli z wózkiem bocznym, 2 motocykle, 2 samochody ciężarowe małe, 6 samochodów ciężarowych, 3 samochody półgąsienicowe, 1 przyczepa – kuchnia, 16 czołgów lekkich Vickers E

Bateria artylerii przeciwlotniczej armat 40 mm

składała się z dowództwa, dwóch plutonów, drużyny gospodarczo – techniczna
6 oficerów, 168 podoficerów i szeregowych
15 pistoletów, 2 ręczne karabiny maszynowe, 167 karabinki, 4 armaty przeciwlotnicze 40 mm
1 samochód terenowy, 1 samochód terenowy z radiostacją, 5 motocykli z wózkiem bocznym, 5 samochodów ciężarowych małych, 10 samochodów ciężarowych, 8 samochodów – ciągników, 4 przyczepy specjalne, 1 przyczep – kuchnia

Szwadron łączności

Składał się z dowódcy z pocztem, plutonów łączności radiowej i telefonicznej oraz drużyny gospodarczej
 • Dowództwo:
1 oficer, 9 podoficerów i szeregowych
1 pistolet, 9 karabinków
1 samochód terenowy, 2 motocykle z wózkiem bocznym, 2 motocykl
 • Pluton łączności radiowej – wyposażony w cztery radiostacje
1 oficer, 22 podoficerów i szeregowych
5 pistoletów, 1 ręczny karabin maszynowy, 17 karabinków
4 samochody terenowe z radiostacją, 2 motocykle z wózkiem bocznym, 1 samochód ciężarowy mały
 • Pluton łączności telefonicznej – wyposażony w trzy łącznice telefoniczne i sześć patroli telefonicznych
1 oficer, 43 podoficerów i szeregowych
2 pistolety, 1 ręczny karabin maszynowy, 41 karabinki
1 motocykl z wózkiem bocznym, 1 samochód ciężarowy mały, 6 samochodów ciężarowych
 • Drużyna gospodarczo – techniczna
16 podoficerów i szeregowych
1 pistolet, 15 karabinków
3 samochody ciężarowe, 1 przyczepa specjalna, 1 przyczep – kuchnia

Łączny stan osobowy oraz wyposażenia Warszawskiej Brygady Pancerno – Motorowej

216 oficerów, 4810 podoficerów i szeregowych
623 pistolety, 235 ręcznych karabinów maszynowych, 43 ciężkie karabiny maszynowe, 10 moździerzy, 8 miotaczy ognia, 8 armat 75mm, 36 armat przeciwpancernych 37mm, 4 armaty przeciwlotnicze 40mm, 43 karabiny przeciwpancerne wz.35 Ur, 4106 karabinków, 25 czołgów rozpoznawczych, 16 czołgów lekkich Vickers E
1 samochód osobowy, 61 samochodów terenowych tzw. łazików, 20 samochodów terenowych wyposażonych w radiostację, 9 samochodów terenowych sanitarnych, 12 samochodów terenowych specjalnych, 293 motocykle z wózkiem bocznym, 99 motocykli, 79 samochodów ciężarowych małych, 423 samochody ciężarowe, 64 samochody – ciągniki, 3 samochody półgąsienicowe, 4 samochody – warsztaty polowe, 27 samochodów – cystern, 41 przyczep – kuchni, 62 przyczepy różne, 88 rowerów

Obsada personalna Warszawskiej Brygady Pancerno - Motorowej

Dowództwo i sztab
 • Dowódca – płk dypl. Stefan Rowecki
 • Szef sztabu – ppłk Franciszek Stachowicz
 • Kwatermistrz – mjr dypl. Tadeusz Kuźmiński
 • Oficer techniczny – mjr Antoni Popławski
 • Dowódca saperów – mjr Wincenty Krzywiec
 • Dowódca łączności – kpt. dypl. Zenon Starkiewicz
 • Komendant Kwatery Głównej – rtm. Witold Bourdon
- Dowódca plutonu regulacji ruchu – por. Stanisław Tatur
- Oficer intendentury – kpt. Marian Wroński
- Naczelny lekarz – mjr lek. dr Tadeusz Gadomski
- Dowódca plutonu sanitarnego – kpt. lek. dr Jan Hauslinger
- Dowódca plutonu żandarmerii – por. Zygmunt Żytomirski
 • Dowódca Szwadronu sztabowego – ppor. Stefan Stasiak
1 pułk strzelców konnych
 • Dowódca pułku – ppłk dypl. Stanisław Lewicki
 • I Zastępca dowódcy pułku – mjr Włodzimierz Białobłocki
 • II Zastępca dowódcy pułku – mjr Jan Olpiński
 • Dowódca szwadronu rozpoznawczego – rtm. Jan Mossakowski
 • Dowódca 1 szwadronu liniowego – por. Jan Koszutski
 • Dowódca 2 szwadronu liniowego – rtm. Jarosław Malinowski
 • Dowódca 3 szwadronu liniowego – por. Edward Schoeneich
 • Dowódca 4 szwadronu liniowego – rtm. Edmund Grunwald
 • Dowódca szwadronu ckm i broni ciężkiej – rtm. Andrzej Zawisza
 • Dowódca szwadronu zapasowego – rtm. Aleksander Saryusz -Wolski
1 pułk strzelców pieszych
 • Dowódca pułku – ppłk dypl. Zenon Wzacny
 • I Zastępca dowódcy pułku – ppłk Otton Włodzimierz Zieliński
 • II Zastępca dowódcy pułku – mjr Włodzimierz Latawiec
 • Dowódca kompanii rozpoznawczej – kpt. Józef Horodyski
 • Dowódca 1 kompanii – kpt. Roman Kania
 • Dowódca 2 kompanii – por. Antoni Smoczkiewicz
 • Dowódca 3 kompanii – por. Marian Woźniak
 • Dowódca 4 kompanii – por. Ludwik Drąg
 • Dowódca kompanii ckm i broni ciężkiej – kpt. Józef Chlipała
Dywizjon rozpoznawczy brygady
 • Dowódca dywizjonu – mjr Konstanty Kułagowski
 • Zastępca dowódcy i kwatermistrz – rtm. Bronisław Kochański
 • Dowódca szwadronu liniowego – rtm. Leon Podrez
 • Dowódca szwadronu czołgów rozpoznawczych TKS – kpt. Antoni Czechowicz
Dywizjon artylerii motorowej
 • Dowódca dywizjonu – mjr Franciszek Rafacz
 • Kwatermistrz – kpt. Stanisław Bobola
 • Dowódca 1 baterii haubic 100 mm – kpt. Jan Sołtyski
 • Dowódca 2 baterii dział 75 mm – kpt. Aleksander Jadas
Dywizjon przeciwpancerny
 • Dowódca dywizjonu – mjr Michał Bilik
 • Kwatermistrz – kpt. Władysław Tijan
 • Dowódca 1 kompanii – kpt. Jan Wołyniak
 • Dowódca 2 kompanii – kpt. Marian Mytkiewicz
Batalion motorowy saperów
 • Dowódca bataliony – mjr Adam Golcz
 • Zastępca dowódcy batalionu – kpt. dypl. Bolesław Barański
 • Dowódca 1 kompanii zaporowej – kpt. Jerzy Wolański
 • Dowódca 2 kompanii przeprawowej – kpt. Stanisław Rozen-Jaxa
11 Samodzielna kompania czołgów lekkich
 • Dowódca kompanii – kpt. Czesław Blok
Bateria artylerii przeciwlotniczej
 • Dowódca – kpt. Karol Jakóbiec
Szwadron łączności brygady
 • Dowódca szwadronu – por. Władysław Mancewicz

Bibliografia:

 • Wacław Zaleski "W Warszawskiej Brygadzie Pancerno-Motorowej 1939" wyd. MON Warszawa 1988
 • A. Jońca, R. Szubiński, J. Tarczyński "Pojazdy Wojska Polskiego 1939" wyd. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 1990
 • Tadeusz Jurga "Obrona Polski 1939" wyd.Instytut Wydawnictw PAX Warszawa 1990
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.