Ozon, tritlen (O3) - jedna z odmian alotropowych tlenu. Ozon jest niebieskim gazem, cięższym od powietrza. W stanie wolnym występuje w atmosferze, powstaje w wyniku rozpadu cząsteczek O2 pod wpływem światła i dalszego łączenia się ich, wg równań:
\[\textrm{O}_{2}\;\to^{h\nu}\;2\textrm{O} \]
\[\textrm{O}_{2}+\textrm{O}\;\to\;\textrm{O}_{3} \]
Jest gazem niepalnym (ma jednak zdolność, podobnie, jak ditlen - O2, podtrzymywać proces spalania), dobrze rozpuszczalnym w wodzie, dość nietrwałym:
\[2\textrm{O}_{3}\;\to\;3\textrm{O}_{2} \]
Jest silnym utleniaczem:
\[3\textrm{H}_2\textrm{S}^{-2}\;+4\textrm{O}^{0}_{3}\;\to\;3\textrm{H}_{2}\textrm{S}^{+6}\textrm{O}^{-2}_{4} \]
Jest gazem trującym dla ludzi, zwierząt i roślin.
Wykorzystywany jest do wyjaławiania wody pitnej (ozonowanie), pomieszczeń (szczególnie w szpitalach: lampa ozonowa), utleniania paliwa rakietowego, a także jako reagent w reakcji ozonowania. W atmosferze spełnia funkcję filtra pochłaniającego promieniowanie ultrafioletowe, które emitowane jest przez Słońce. Pochłanianie to polega na reakcji rozszczepienia (rozpadu) cząsteczki ozonu na tlen i rodnik tlenowy (odwrócenie reakcji syntezy ozonu). Przerzedzenie warstwy ozonowej nazywamy dziurą ozonową.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.