Wandalowie

Wandalowie (podgląd zawartości)

Grupa plemion wschodniogermańskich mieszkająca od końca kultury przeworskiej (początkowo na Dolnym Śląsku i w Polsce centralnej i zachodnim Mazowszu). Historia Ich kolebką był prawdopodobnie Półwyspu Jutlandzkiego. Na terenie Polski południowej pozostali aż do pierwszych lat V w. n. e. , tworząc federację plemienną. Przyjmuje się tradycyjnie, iż składały się na nią dwa główne odłamy: Polaków.
Wyniki wyszukiwań związane z "Wandalowie"
wyników 6