Włodzimierz Stefan Suleja - ur. w 1948, profesor nauk historycznych, od września 2000 dyrektor oddziału dolnośląskiego Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.
Studiował historię na Uniwersytecie Wrocławskim u prof. Henryka Zielińskiego, studia ukończył w 1971; przedtem, jako student, uczestnik wydarzeń marcowych w 1968 roku. W latach 1972-1995 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1977 obronił tam pracę doktorską, a w 1992 - habilitował się. W roku 1989 wchodził w skład wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", przygotowującego po decyzjach Okrągłego Stołu wybory parlamentarne na 4 czerwca 1989. W roku 1990 przez kilka miesięcy był redaktorem naczelnym "Dziennika Dolnośląskiego" (obecnie nieistniejącego). W roku 1995 podjął pracę w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski); w 1998 uzyskał tytuł profesora, a w 2000 - profesora zwyczajnego.
Kontynuator zapoczątkowanej przez prof. Zielińskiego szkoły badawczej dziejów polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Badacz biografii politycznych oraz historii Wrocławia i ruchów opozycji politycznej po II wojnie światowej (w tym historii "Solidarności". Autor kilkunastu książek i ponad 200 innych publikacji.
Bibliografia:
  • "Solidarność" na Dolnym Śląsku (1986, wyd. podziemne, jako Stanisław Stefański)
  • PPS. Zarys dziejów (1988)
  • Orientacja austro-polska w latach I wojny światowej (do aktu 5 listopada 1916 roku) (1992, rozprawa habilitacyjna)
  • Józef Piłsudski (1995, 2004) ISBN 8304047063
  • Kosynierzy i strzelcy (1997) ISBN 8370236022
  • Wrocław. Dziedzictwo wieków (1997, współautor wraz z Michałem Kaczmarkiem, Mateuszem Golińskim i Teresą Kulak) ISBN 8370235891
  • Tymczasowa Rada Stanu (1999) ISBN 8370592902
  • Historia Wrocławia (w Polsce Ludowej, PRL i III Rzeczypospolitej) (2001) ISBN 837023898X
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.