Władysław Bortnowski (12 XI 1891 Radom - 21 XI 1966 Doylestown w Pensylwanii), generał Wojska Polskiego.
Ukończył gimnazjum w Żytomierzu, a następnie studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Należał do Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego, ukończył szkołę oficerską Związku Strzeleckiego. Od 1914 w Legionach Polskich. Podporucznik Bortnowski dowodzi plutonem w 1 pułku piechoty, potem kompanią w 5 pułku piechoty, następnie zostaje adiutantem w 7 pułku piechoty. Walczy w bojach I Brygada, ranny w bitwie pod Łowczówkiem. Po kryzysie przysięgowym w 1917 zostaje internowany.
W XI 1918 w Wojsku Polskim, dowódca batalionu w 5 pułku piechoty Legionów. W XII 1919 podpułkownik Bortnowski zostaje oficerem operacyjnym w 1 Dywizji Piechoty Legionów. X 1920 zostaje szefem sztabu 3 Armii. W XI 1920 skierowany do Francji na wyższe studia wojskowe. Po ukończeniu studiów w 1922 w sztabie Inspektora Armii w Wilnie. Od X 1925 dowodzi 37 pułkiem piechoty w Kutnie. XI 1926 dowódca piechoty dywizyjnej w 26 DP. W 1931 dowodzi 3 Dywizją Piechoty Legionów w Zamościu. Jesienią 1938 zostaje dowódcą Grupy Operacyjnej "Zaolzie". W 1939 roku zostaje Inspektorem Armii i Szkół, jednocześnie służy w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych.
W kampanii wrześniowej dowodzi Armią Pomorze. Uczestnik bitwy nad Bzurą. Poważnie ranny, dostaje się do niewoli w dniu 21 IX. Przebywa w oflagach: Keningstein i VIII E Johannisbrunn. Po uwolnieniu w 1945 pozostaje na emigracji najpierw w Anglii, a w 1954 przenosi się do USA. Działa w organizacjach polonijnych, min. w Nowym Jorku był przewodniczącym Koła Legionistów i Peowiaków w Ameryce. Umiera 21 XI 1966.
Odznaczony: Awanse WP:
  • 1919, 1 VI - zweryfikowany w stopniu podpułkownika
  • 1924, 15 VIII - pułkownik dyplomowany
  • 1932, 1 I - generała brygady
  • 1939, 1 III - generał dywizji
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.