Historia i władcy Rosji - od pierwszych państw ruskich do 1917 r.

Narodziny Rusi (774-1240)

Najazdy Pieczyngów, Ruś Kijowska, Złota Orda, Aleksander Newski.

Podboje Czyngis-chana (1203-1260)

Podbój księstw ruskich przez Mongołów Złotej Ordy.

Księstwo Moskiewskie (1240-1340)

Uzależnienie od mongolskiej Złotej Ordy
  • Iwan Kalita (1325-1340)

Wielkie Księstwo Moskiewskie (1340-1500)

Uwolnienie Rusi spod panowania Złotej Ordy.
Książęta:

Rosja w XVI wieku

Próba dojścia do Bałtyku, wchłonięcie Chanatów tatarsko-mongolskich
Władcy:

Rosja w XVII wieku

Czasy wielkiej smuty, wojen ze Szwecją, Polską i Turcją, ekspansja
kolonialna w północnej Azji.

Rosja w XVIII wieku

Po wywalczeniu dostępu do Bałtyku i Morza Czarnego Rosja stała się
potęgą światową.

Rosja w XIX wieku

Umocnienie absolutyzmu carskiego w imperium.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.