Węgiel aktywny, inaczej węgiel aktywowany (ang. activated carbon) jest materiałem składającym się głównie z węgla pierwiastkowego w formie bezpostaciowej (sadza), częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu (poza węglem zawiera zwykle popiół, głównie tlenki metali alakalicznych i krzemionkę). Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę masy (500 - 2500 m2/g), dzięki czemu jest doskonałym adsorbentem wielu związków chemicznych. Dla porównania powierzchnia kortu tenisowego wynosi około 260 m2. Wielka powierzchnia właściwa węgli aktywnych jest wynikiem istnienia wewnętrznej struktury porowatej odziedziczonej w dużym stopniu po wyjściowym materiale organicznym, a rozwiniętej w procesie wygrzewania w wysokiej temperaturze przy ograniczonym dostępie powietrza. Większość porów w węglach aktywnych to silnie adsorbujące mikropory oraz pełniące głównie rolę kanałów transportowych mezopory. Często są modyfikowane (np. przez usuniecie popiołu lub impregancję związkami chemicznymi), tak aby zachowując swoje właściwości adsorpcyjne, mogły bardziej specyficznie pochłaniac określony składnik (np. metale cięzkie).
Znaczenie węgli aktywnych podnosi fakt, że są to materiały nietoksyczne (nawet przy spożyciu), tanie w produkcji (otrzymywane są m.in. z drewna - węgiel drzewny - oraz z wielu organicznych odpadów, np. z pestek śliwek), a jednocześnie łatwa jest ich utylizacja po adsorpcji - poprzez spalanie. Jeżeli adsorbowane były np. metale ciężkie, można je łatwo odzyskać z popiołu po spaleniu.

Zastosowania

  • w medycynie (Carbo medicinalis) (usuwanie bakterii i toksyn po zatruciu pokarmowym)
  • w przemyśle chemicznym jako katalizator oraz stały nośnik dla innych katalizatorów
  • w technice jako składnik pochłaniaczy gazów (także w domowej lodówce czy klimatyzatorze, w filtrach papierosowych)
  • w oczyszczaniu wody do usuwania śladów zanieczyszczeń (także domowe filtry do wody)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.