Ustawy norymberskie to ustawy rasowe ogłoszone 15 września 1935 na zjeździe Reichstagu w Norymberdze. Do ustaw tych należały:
  • Ustawa o obywatelstwie Rzeszy
  • Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci
  • Ustawa o barwach i fladze Rzeszy
Na mocy tych dokumentów Żydów można było pozbawić obywatelstwa Rzeszy, ochrony prawnej i własności. Nie mogli również pełnić służby w urzędach państwowych ani w wojsku. Zakazano im również wywieszać flagę państwową. Wedle ustawy o ochronie krwi zabraniano zawierania małżeństw między "Aryjczykami" i "nie-Aryjczykami", zezwalano rozwiązywać już zawarte małżeństwa tego typu, zaś stosunki intymne między nimi podlegały karze (zhańbienie rasy - Rassenschande). Ustawy również definiowały kogo uznawać za Żyda za mieszańca i Aryjczyka. Ograniczenia prawne tyczyły się również Cyganów i rasy czarnej. Ustawy stały się podstawą prawną do polityki antyżydowskiej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.