Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza -
Dane
Nazwa łacińska Alma Mater Posnaniensis
Założony 1919
Miejsce Poznań, Polska
Studenci ~ 50 000
Rektor prof. dr hab. Stanisław Lorenc
Adres ul.Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Telefon +(61) 829-40-00
E-mail webmail.amu.edu.pl
Strona www.amu.edu.pl
Członkostwo Socrates-Erasmus
Mapa

Poznań
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM), państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Powstał w 1919 roku - początkowo jako Wszechnica Piastowska, przemianowana później na Uniwersytet Poznański. Podczas II wojny światowej, w latach 1940-1944 Uniwersytet Poznański działał jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. W dniu 24 grudnia 1955 roku Uniwersytet otrzymał patrona i nową nazwę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Historia

 • Na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy z 28 października 1611 roku Kolegium Jezuickie zaistniało jako pierwszy w Poznaniu uniwersytet. Przywilej króla Zygmunta III został potwierdzony przez króla Jana Kazimierza w 1650 roku i króla Jana III Sobieskiego w 1678 roku. Na podstawie tych przywilejów nadawano w Poznaniu stopnie i tytuły magistra oraz doktoraty.
 • Pierwszym wydziałem, który rozpoczął działalność dydaktyczną był wielokierunkowy, powołany do życia 4 kwietnia 1919, Wydział Filozoficzny.
 • 5 kwietnia 1919 na pierwszym posiedzeniu Wydziału, spośród profesorów wybrano rektora, którym został prof. Heliodor Święcicki. Młodą Wszechnicę Piastowską wsparli profesorowie z Krakowa, Lwowa, Wilna i Warszawy.
 • 7 maja 1919 roku - 308 lat po formalnym powołaniu do życia uniwersytetu przez króla polskiego, odbyła się w Poznaniu uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański.
 • Uczelnia przez cały okres międzywojenny doskonale się rozwijała, kształcąc studentów na pięciu wydziałach w zakresie: prawa i ekonomii, medycyny, humanistyki, matematyki i nauk przyrodniczych oraz rolnictwa i leśnictwa. Otrzymywał tu dyplom co dziesiąty absolwent szkół wyższych w Polsce.
 • 1935 Historyczne zdjęcie profesorów.
 • 1939-1945 okupanci zamknęli działalność Uniwersytetu.
 • 1945 wznowienie działalności zaraz po ustaniu działań wojennych w Poznaniu.
 • 1950 przekształcenie wydziału lekarskiego i farmaceutycznego w Akademię Medyczną.
 • 1955 zmiana nazwy na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Rektorzy

 • 1919-1923 Heliodor Święcicki (1854-1923) - lekarz i społecznik
 • 1923-1924 Zygmunt Lisowski (1880-1955) - prawnik
 • 1924-1925 Stanisław Dobrzycki (1875-1931) - slawista, językoznawca
 • 1925-1926 Ludwik Sitowski (1880-1947) - zoolog
 • 1926-1928 Jan Gabriel Grochmalicki (1883-1936) - zoolog
 • 1928-1929 Edward Lubicz-Niezabitowski (1875-1946) - lekarz, zoolog
 • 1929-1931 Stanisław Kasznica (1874-1958) - prawnik
 • 1931-1932 Jan Sajdak (1882-1967) - filolog klasyczny
 • 1932-1933 Stanisław Pawłowski (1882-1940) - geograf
 • 1933-1936 Stanisław Runge (1888-1953) - lekarz weterynarii
 • 1936-1939 Antoni Peretiatkowicz (1884-1956) - prawnik
 • 1939 Bronisław Niklewski (1879-1961) - fizjolog roślin
 • 1945-1946 Stefan Tytus Dąbrowski (1877-1947) - lekarz, fizjolog
 • 1946-1948 Stefan Błachowski (1889-1962) - psycholog
 • 1948-1952 Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963) - filozof, logik
 • 1952-1956 Jerzy Suszko (1889-1972) - chemik
(...)
 • obecnie - Stanisław Lorenc.
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza -
Obecnie UAM posiada 13 wydziałów:
oraz zamiejscowy Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Jako odrębne jednostki organizacyjne w ramach UAM działają też: Kolegium Języków Obcych, Kolegium Europejskie w Gnieźnie, Collegium Polonicum w Słubicach i Kolegium w Kościanie. Uniwersytet posiada też 6 ośrodków zamiejscowych: w Krotoszynie, Ostrowie Wlkp., Pleszewie, Pniewach, Śremie i Wągrowcu.

Galeria

Grafika:Collaegium Maius Poznan front.jpg|Collegium Maius Image:Aula UAM i Collegium Minus Poznań.jpg|Aula Uniwersytecka i Collegium Minus Grafika:Collegium_Iuridicum_Poznan.JPG|Collegium Iuridicum Grafika:Collegium_Chemicum_Poznan.jpg|Collegium Chemicum Grafika:Biblioteka UAM Poznan.jpg|Biblioteka UAM Grafika:Starekoszarymoltkego.jpg|Ośrodek Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.