Uniwersytet Śląski
Uniwersytet_Śląski -
Dane
Nazwa łacińska Universitas ?
Założony czerwiec 1968
Miejsce Katowice, Polska
Studenci 45 716
Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek
Adres ul: Bankowa 12
40-007 Katowice
Telefon +(32) 258-24-41, 258-82-11
E-mail info@us.edu.pl
Strona us.edu.pl
Członkostwo Socrates-Erasmus CIRCEOS
Mapa
Uniwersytet_Śląski -

Katowice, Rybnik, Cieszyn,

Chorzów, Sosnowiec, Jastrzębie-Zdrój
Uniwersytet Śląski w Katowicach został założony w czerwcu 1968, jako dziewiąty państwowy uniwersytet w Polsce. Jego powstanie poprzedziło funkcjonowanie w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Połączenie w 1968 roku WSP z działającą w mieście od 1963 roku Filią Uniwersytetu Jagiellońskiego dało początek Uniwersytetowi Śląskiemu, dziś drugiemu co do wielkości uniwersytetowi w Polsce. Gdy w 1968 roku uniwersytet inaugurował pierwszy rok akademicki, miał cztery wydziały i kształcił 6 tys. studentów, zatrudniając ponad 200 nauczycieli akademickich.
Miasta uniwersyteckie Uniwersytetu Śląskiego to: Katowice, Sosnowiec, Cieszyn, Jastrzębie-Zdrój, Chorzów, Rybnik.
Siedziba władz Uczelni i większości wydziałów znajduje się w Katowicach. Pozostałe wydziały i inne jednostki dydaktyczne uczelni zlokalizowane są w innych miastach południowej Polski: Cieszynie, Chorzowie i Sosnowcu. Piątym miastem uniwersyteckim jest Jastrzębie Zdrój, w którym od października 1998 roku rozpoczął działalność Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UŚ. Od października 2001 r. w Rybniku, Uniwersytet Śląski współtworzy Zespół Szkół Wyższych.
Od chwili powstania w 1968 roku, mury Uniwersytetu Śląskiego opuściło ponad 70 000 absolwentów, w tym ponad 40 000 po studiach dziennych.
Na uniwersytet składa się 12 wydziałów, 25 instytutów, 72 katedry, 15 jednostek międzywydziałowych, gdzie zatrudnionych jest 3475 pracowników, 1714 nauczycieli akademickich, 463 samodzielnych pracowników naukowych (203 z tytułem naukowym profesora, 260 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego). Uniwersytet obecnie edukuje 45716 studentów na 34 kierunkach (21731 w trybie dziennym, 19118 w trybie zaocznym, 648 w trybie wieczorowym ).
Na studiach doktoranckich uczy się 1452 osób, na studiach podyplomowych 2767.
Uniwersytet zawarł 91 umów o współpracy w ramach programu Socrates/Erasmus na rok akademicki 2003/2004, a umów bilateralnych o współpracy naukowej i badawczej 106 (32 kraje świata). Kierunków z akredytacją Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej jest 13, kierunków studiów dziennych prowadzonych w systemie ECTS 34.
Liczba kandydatów na studia dzienne w roku akademickim 2003/2004 wynosiła 19849.
Od 1982 roku w strukturach Uniwersytetu działa również Uniwersytet Trzeciego Wieku, który funkcjonuje dzięki współpracy z innymi uczelniami wyższymi w Katowicach - Akademiami: Medyczną, Muzyczną, Sztuk Pięknych oraz Wychowania Fizycznego.

Historia Uniwersytetu Ślaskiego

 • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach należy do najstarszych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. W roku 1959 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach został utworzony nowy kierunek kształcenia, wówczas jedyny w Polsce: wychowanie techniczne. W roku 1964 powstał odrębny Wydział Wychowania Technicznego, który w roku 1971, w ramach Uniwersytetu Śląskiego, przyjął nazwę Wydział Techniki. 1 października 2003 nazwa została zmieniona na dzisiejszą. Od roku 1975 główna siedziba Wydziału mieści się w Sosnowcu.
 • W 1973 podjęto decyzję o przekształceniu Instytutu Biologii w Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Wydział Nauk Społecznych utworzono 1 października 1973 roku. Do swojej aktualnej siedziby wprowadził się w roku akademickim 1978/79.
 • 30 września 1976 powstaje Wydział Pedagogiki i Psychologii

Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego

 • prof. Józef Szajna, 2003
 • prof. dr hab. Andrzej Lasota, 2001
 • prof. DDr. H. C Dr. Franz Bydlinski, 2000
 • Tadeusz Różewicz, 1999
 • prof. Jacques Derrida, 1997
 • Ryszard Kapuściński, 1997
 • hrabia Comte Jacques de Chalendar 1996
 • prof. dr hab. Adam Strzałkowski, 1996
 • prof. János Aczél, 1996
 • prof. Douve Wesselin Fokkema, 1995
 • prof. dr hab. Stanisław Barańczak, 1995
 • prof. Pierre Sadran, 1994
 • prof. Richard Pipes, 1994
 • prof. dr Jean Nicod, 1994
 • prof. Josif Brodski, 1993
 • prof. dr Nullo Minissi, 1993
|
 • akademik Božidar Vidoeski, 1993
 • Hans-Dietrich Genscher, 1992
 • Eugéne Ionesco, 1992
 • prof. dr hab. Manfred Lachs, 1988
 • prof. dr hab. Jan Szczepański, 1985
 • prof. dr hab. Rudolf Ranoszek, 1985
 • prof. dr hab. Bogdan Suchodolski, 1978
 • prof. dr hab. akademik Jurij Andriejewicz Żdanow, 1978
 • prof. dr hab. Mieczysław Klimaszewski, 1977
 • prof. dr hab. Witold Taszycki, 1977
 • prof. dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski, 1977
 • prof. dr hab. Kazimierz Popiołek, 1977
 • generał brygady Jerzy Ziętek, 1977
 • prof. dr hab. Stanisław Turski, 1975
 • dr Edmund Omańczyk, 1975

Znani absolwenci UŚ

... Renata Przemyk, Krystyna Bochenek, Magdalena Łazarkiewicz, Radosław Chrześciański...

Linki

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.