Umowa społeczna koncepcja dotycząca genezy państwa (i społeczeństwa), zakładająca, iż państwo powstało w wyniku dobrowolnej umowy między członkami społeczeństwa (ew. między nimi a władcą). Ludzie zrzekli się swej naturalnej wolności w zamian za korzyści, jakie miało im przynieść istnienie państwa. Teoria umowy społecznej pojawiła się już w starożytności (Platon, Epikur, Cyceron, św. Augustyn), rozwijała się także w średniowieczu (William z Ockham, Marsyliusz z Padwy, Mikołaj z Kuzy), a od XVI wieku powstają nowożytne wersje umowy społecznej (Hugo Grocjusz, Samuel Pufendorf, Baruch Spinoza, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau). Zgodnie z tymi teoriami, w okresie przedpaństwowym ludzkość żyła w stanie naturalnym, który jedni (Hobbes) uważali za okres walki wszystkich przeciwko wszystkim, zaś inni (Locke, Rousseau) za czas pierwotnej, naturalnej wolności. Na pewnym etapie historycznym, w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa czy też zagwarantowania praw naturalnych, ludzie postanowili połączyć się ze sobą na drodze umowy. W ten sposób utworzono autorytet, któremu następnie należało się podporządkować, aby mógł on funkcjonalnie zabezpieczyć cele, dla których urzeczywistnienia, jednostki wychodzą ze stanu naturalnego. Umowa społeczna jest nie tylko podstawą autorytetu państwa, ale i sam autorytet jest związany jej postanowieniami (o ile umowa reguluje jego funkcjonowanie). Autorytet państwa powstały w wyniku umowy społecznej ma charakter suwerenny, niezależnie od tego, czy posługuje się nim monarchia czy republika. Na ogół pierwotna umowa społeczna nie była rozumiana jako formalny akt, tylko jako pewien proces zawierania umów miedzy członkami społeczeństwa, przez co było ono umacniane i uprawomocniane były działające w nim instytucje.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.