Umiejscowienie poczucia kontroli, poczucie umiejscowienia kontroli (ang. Locus of Control) to psychologiczna teoria Rotter, dotycząca opartego na spostrzeganiu wpływu jednostki na rezultaty zachowań.
Poczucie kontroli ma zazwyczaj charakter antycypacji, oczekiwań sytuacyjnych, związanych z efektami działań w ramach roli społecznej.
Poczucie kontroli może byc wewnętrzne (wewnątrzsterowność) lub zewnętrzne (zewnątrzsterowność).
  • Wewnętrzny LoC kształtuje się w wyniku częstego doświadczania kontroli własnych działań, dotyczy takich atrybucji, które uzasadniają zależność rzeczywistości od własnych zachowań.
  • Zewnętrzny LoC ma miejsce, kiedy wyniki działań zdają się zależeć od czynników losowych, innych osób, instytucji, jest częstą atrybucją osób silnie religijnych, tłumaczących zdarzenia poprzez przeznaczenie oraz raczej łutem szcęścia niż własnym wysiłkiem.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.