Ukajali, Ucayali, Río Ucayali, rzeka w Peru, prawy dopływ Amazonki.
Długość: 1950 km (od źródeł Apurimac ok. 2400 km)
Powierzchnia dorzecza: ok. 375 tys. km²
Żeglowność: na długości 1200 km (od miasta Cumaria), stanowi ważny szlak transportu rzecznego w Peru
Wypływa w Andach w postaci 2 rzek źródłowych: Urubamba i Apurimac. W górnym odcinku występują liczne progi i wodospady, a w środkowym i dolnym liczne meandry. Wpada do Maranón powyżej Iquitos.
Można uznać, że Amazonka w swym początkowym, górnym biegu nazywa się Maranón i dopiero po połączeniu z Ukajali, określana jest tą nazwą.
Ukajali jest niekiedy uważana za źródłową rzekę Amazonki.
Od nazwy rzeki nazwano jedną z prowincji Peru - Ucayali.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.