Układ mięśniowy - W ciele człowieka mięśnie szkieletowe stanowią przecietnie 40% masy całego ciała. Typowy mięsień szkieletowy zbudowany jest z brzuśca oraz ścięgien. Brzusieć jest skupieniem włókien mięśniowych. Ma czerwone zabarwienie ze względu na obecność barwnika-mioglobiny. Większosć mięśni ma jeden brzusiec, np. mięsień pośladkowy, niektóre mają ich jednak więcej, np. mięsień dwugłowy ramienia.Mięśnie szkieletowe są dobrze unaczynione (szczególnie mięśnie kończyn, mięśnie żuchwy) i silnie unerwione (szczególnie mięśnie manipulacyjne ręki).
Mięśnie możemy podzielić na kilka rodzajów:
I.pod względem topograficznym:
1) mięśnie głowy i szyi
2) mięśnie tułowia
3) mięśnie kończyn
II.Pod względem czynności:
1) zginacze i prostowniki (albo przywodziciele i odwodziciele)np.
2) mięśnie synergistyczne (współdziałają w wykonywaniu tego samego rodzaju ruchu)np. mięśnie żebrowe, czy mięśnie tułowia
3) mięśnie antagonistyczne np. mięsień dwugłowy ramienia i mięsień trójgłowy ramienia.
III. Pod względem budowy:
1) wrzecionowate
2) dwubrzuśćcowe
3) półpierzaste i pierzaste
4) płaskie
5) okrężne
6) dwugłowe i trójgłowe


Mięśnie mają zdolność do aktywnego kurczenia się, ale ich rozkurcz jest aktem biernym. Zwykle więc rozciągnięcie skurczonego mięśnia szkieletowego będzie wymagało skurczu innego mięśnia - działającego antagonistycznie. Dlatego w muskulaturze możemy wyróżnić diwe grupy czynnościowe mięśni: zginacze i prostowniki (albo przywodziciele i odwodziciele). W rzeczywistości podczas ruchu pracują oba mięśnie antagonistyczne, jednak jeden kurczy się silniej, drugi zaś znacznie słabiej. Przez takie nieznaczne hamowanie ruch staje się bardziej płynny.

Kurczenie mięśni

Podstawą skracania każdego mięśnia poprzecznie prążkowanego jest skurcz miofibryli we włóknach mięśniowych podczas kórrego filamenty cienkie wsuwają się między filamenty grube. Aby filamenty mogły wsunąć się między siebie, niezbędna jest energia. Bezpośrednim jej źrodłem jest hydroliza ATP do ADP. Zapas ATP w mięśniach starcza zaledwie na ułamek sekundy. Podtzrymanie kuczenia się mięśni wymaga więc natychmiastowego "doładowania" energii. Dostarcza jej zmodyfikowany aminokwas - fosfokreatyna. Dzieki niej przez kilka sekund możliwe jest błyskawiczne odtwarzanie ATP. Jednocześnie uruchomiony zostaje proces utleniania glukozy w mięśniach (najpierw beztlenowo do pirogronianu i potem tlenowo do CO2 i H2O). Rzemianom tym towarzyszy synteza licznych cząsteczek ATP. Ten zapas enrgii starcza na przykład na kilkanaście minut biegu. Jesli wysiłek mięśni trwa dłużej, to organizm sięga do rezerw w postaci glikogenu (w mięśniach i wątrobie) oraz tłuszczowców (głównie w tkance tłuszczowej).
Rozkład glikogenu prowadzi do powstania glukozy, która jest następnie utleniana. Ta rezerwa starcza na przykład na około pół godziny intensywnego biegu. Dopiero wówczas uruchamiane sa rezerwy z tkanki tłuszczowej. Niestety, wielu młodym ludziom wysiłek fizyczny sprawia trudność, nieliczni są zdolni biec przez kilkadziesiąt minut lub dłużej. Podstawowym powodem jest niedostateczna dbałość o kondycję. U osób prowadzących mało ruchliwy tryb życia wydolność układu oddechowego i krążenia są zbyt małe, aby zaopatrzyć pracujące intensywnie mięśnie w odpowiednią ilość tlenu. podczas ćwiczeń u takich osób szybko narasta tzw. dług tlenowy i mięśnie nie mogą "spalać" glukozy lub kwasów tłuszczowych w mitochondriach. Przeprowadzają więc beztlenowy rozkład glukozy do pirogronianu i dalej do kwasu mlekowego. Ten ostatni w większym stężeniu zakłóca funkcjonowanie włókienmięsniowych. Mięśnie szkieletowe stają się słabsze, sztywne, a ich ruch sprawia ból (sportowcy mówią o zakwaszeniu mięsni). Kwas mlekowy zostaje rozłozony dopiero po kilkudziesięciu godzinach od ustania wysiłku!
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.