Ułaskawienie - indywidualny akt ingerencji odpowiedniego organu władzy wykonawczej lub w kompetencje władzy sądowniczej polegający najczęściej na całkowitym darowaniu kary lub też częściowym złagodzeniu postanowień wyroku sądowego.
Ułaskawienie było tradycyjną historyczną prerogatywą organu władzy państwowej, np. monarchy. W Polsce obecnie prawem łaski dysponuje Prezydent RP. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej prawem tym dysponowała Rada Państwa.
Aktem łaski władzy ustawodawczej jest abolicja.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.