Tygodnik Powszechny to ukazujący się od 1945 r. tygodnik noszący podtytuł "Katolickie Pismo Społeczno-Kulturalne", który dobrze oddaje zawartość pisma.

Historia

Pierwszy numer Tygodnika Powszechnego ukazał się z datą 24 marca 1945 r. Komitet redakcyjny składał się początkowo z czterech osób: z ks. Jana Piwowarczyka, Jerzego Turowicza (wieloletniego redaktora naczelnego), Konstantego Turowskiego i Marii Czapskiej. Później dołączyli do nich m.in. Zofia Starowieyska-Morstinowa, Stefan Kisielewski, Antoni Gołubiew, Paweł Jasienica (do aresztowania w 1948 r.), Stanisław Stomma, Hanna Malewska i Józefa Golmont-Hennelowa. W 1953 r. pismo zamknięto z powodu odmowy opublikowania nekrologu Stalina. W latach 1953-1956 ukazywał się za to tzw. Tygodnik paxowski. Po 1956 r. w Tygodniku publikują swoje teksty m.in. Karol Wojtyła, Jerzy Zawieyski, Czesław Zgorzelski. Pismo jest wówczas uważane za jedyny, niezależny głos środowiska inteligencji katolickiej. Ze środowiskiem tygodnika związane jest Koło Poselskie „Znak”. Później współpracuje ono z KOR, współtworzy "Solidarność" (jej kapelanem zostaje ks. Józef Tischner). Po wprowadzeniu stanu wojennego wydawanie pisma zostaje na kilka miesięcy zawieszone. Od 1982 r. ukazuje się bez przerwy.
Od lat 90. niechętna Tygodnikowi była część kościelnej hierarchii, która krytykuje zbyt liberalną, jej zdaniem, formułę pisma (odzwierciedla to poniekąd prawie nieobecny kolportaż parafialny pisma). Od 1999 r. redaktorem naczelnym Tygodnika jest ks. Adam Boniecki, który zastąpił Jerzego Turowicza.

Wartości

Tygodnik Powszechny stara się godzić wartości liberalizmu z zasadami wiary. Jak pisze Sergiusz Kowalski, analizując dyskurs publicystyki pisma w latach 1993-1995, "Publicyści Tygodnika cenią umiarkowanie, otwartość, gotowość do dialogu i kompromisu", poszukując "modus vivendi między liberalną demokracją i Kościołem, nowoczesnością i tradycją" (Kowalski 1997: 148).

Bibliografia

  • "Wolność w blasku prawdy", S. Kowalski.
  • "O retoryce Tygodnika Powszechnego", M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski
  • "Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego"

Linki zewnętrzne

Strona internetowa Tygodnika Powszechnego
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.