Tydzień to pozaukładowa jednostka miary czasu, okres 7 dni. Ta miara czasu związana jest z fazami Księżyca i odpowiada mniej więcej 1/4 miesiąca. Znany już był Babilończykom w drugim tysiącleciu p.n.e. Tydzień został wprowadzony do kalendarza rzymskiego w 321 r. n.e., a później został przyjęty w średniowiecznym kalendarzu kościelnym.
Biblia przekazuje opis stworzenia świata w ciągu 7 dni tygodnia. Bóg stwarzał świat przez 6 dni, a siódmego dnia (w szabat - sobotę) odpoczywał - stąd ostatni dzień tygodnia jest dniem świętym, poświęconym Bogu. W judaizmie i częściowo chrześcijaństwie świętym dniem odpoczynku, zgodnie z powyższym, jest sobota. Jednak główny nurt chrześcijaństwa zachowuje inny dzień odpoczynku - niedzielę (pierwszy dzień tygodnia wg Biblii), na pamiątkę zmartwychwstania. Dla wyznawców islamu dniem odpoczynku jest piątek.
Nazwy dni tygodnia w większości języków europejskich pochodzą od nazw rzymskich, utworzonych od nazw bóstw. W języku polskim wszystkie nazwy poza sobotą są nazwami słowiańskimi.
W Związku Radzieckim w 1929 roku w ramach walki z Cerkwią wprowadzono sześciodniowy tydzień roboczy, zwany nieprerywka z jednym dniem wolnym od pracy. W ten sposób chrześcijańska niedziela wypadała w coraz to inny dzień tygodnia. Siedmiodniowy tydzień został w ZSRR przywrócony dopiero dekretem z dnia 26 czerwca 1940 roku w przededniu wojny.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.