Turystyka

Turystyka (podgląd zawartości)

Wg WTO (World Tourist Organization) jest to: ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjzadów w których głównym celem jest aktywność zarobkowa, forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania, = Ważniejsze wydarzenia z historii turystyki = VIII w.
Wyniki wyszukiwań związane z "Turystyka"
wyników 82