Turcy - grupa etniczna, jedna z trzech najważniejszych (obok Mongołów i Hunów) pochodzących z Wielkiego Stepu.
Lud ten, wywodzący się z niewielkiego plemienia Turku, żyjącego w górach Ałtaj stworzył w V i VI w. n.e. pierwszą na tyle potężną ordę, że opanowała ona obszar całego Wielkiego Stepu, Bliski Wschód i południowo-środkową Europę. We wschodniej części Wielkiego Stepu ordy tureckie zostały rozbite przez Chiny, a następnie całkowicie zdominowane przez Mongołów. W zachodniej części Wielkiego Stepu oraz na Bliskim Wschodzie Turcy zadomowili się na stałe, tworząc kolejno dwa duże państwa: sułtanat seldżucki i imperium osmańskie, z których wywodzą się dzisiejsze Turcja, Azerbejdżan i kilka innych krajów. W Europie jedna z ord tureckich - protobułgarska zajęła tereny dzisiejszej Bułgarii i utworzyła razem z miejscową ludnością słowiańską państwo istniejące do dzisiaj.
Do ludów pochodzenia tureckiego zalicza się współczesnych Turków, Azerów, a także mieszkańców Azji Środkowej - m. in. Kazachów, Kirgizów, Turkmenów, Ujgurów i Uzbeków.
 • Ordy pochodzenia tureckiego
  • kaganat staroturecki - VI-VIII w. n.e. pierwsza w historii orda, która zdołała zawojować cały Wielki Step. Została rozbita przez Persów.
  • kaganat zachodni - VIII-X w. n.e. pobił w końcu Persję, a później sam uległ inwazji Arabów.
  • państwo Protobułgarów - VII-XI w. n.e. - odnoga kaganatu zachodniego, która zagroziła najpierw Bizancjum, a następnie odbiła na północny zachód podbijając na terenie współczesnej Bułgarii miejscową ludność słowiańską i tworząc wspólnie z nią pierwsze w historii w miarę trwałe państwo słowiańskie, które jednak w XI w. zostało rozbite przez Bizancjum.
  • kaganat wschodni - VIII-XI w. n.e. - "rządził" wschodnią częścią Wielkiego stepu najpierw wspierany przez Chiny, a potem przez nie rozbity.
  • kaganat połowiecki - IX-XII w. n.e. - "rządził" stepami czarnomorskimi, stale zagrażając Bizancjum aż do pobicia przez Złotą Ordę.
  • sułtanat seldżucki - X-XIII w n.e. powstał z resztek Kaganatu Zachodniego, zawładnął w końcu całym Bliskim Wschodem a potem rozpadł się na drobne państwa na skutek waśni wewnętrznych i niemożności ostatecznego pokonania Bizancjum. Został ostatecznie "dobity" przez Mongołów.
  • sułtanat Osmana - XIII-XX w n.e. - zjednoczył wszystkie państwa wywodzące się z sułtanatu seldżuckiego, podbił Bizancjum i stał się w końcu Imperium Osmańskim, z którego wywodzi się współczesna Turcja.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.