Okres
poprzedzający 
Okres/podokres omawiany Okres następny
kreda trzeciorzęd neogen czwartorzęd
paleogen
tabela stratygraficzna

Trzeciorzęd

Według starszych wersji periodyzacji jest to starszy okres kenozoiku, od 65 do 1,8 mln lat temu. Dzieli się na:
 • neogen (24-1,8 mln lat temu)
  • pliocen
  • miocen
 • paleogen (65-24 mln lat temu)
  • oligocen
  • eocen
  • paleocen
Według podziału dokonanego przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych w 2004 r.trzeciorzęd nie istnieje, kenozoik dzieli się na paleogen i neogen, który zawiera czwartorzęd .

Geologia

W trzeciorzędzie oceany i kontynenty przybrały kształt zbliżony do współczesnego: Typowymi skałami trzeciorzędowymi są: flisz, wapienie numulitowe, osady chemiczne (sól kamienna, sole potasowe) oraz utwory lądowe (piaski, węgiel brunatny).

Flora trzeciorzędu

Okres trzeciorzędu charakteryzuje się gwałtownym rozwojem roślin okrytozalążkowych

Fauna trzeciorzędu

 • morza:
 • lądy
  • silne zróżnicowanie osiągają owady
  • następuje ewolucja ptaków
  • ssaki stają się zwierzętami dominującymi
  • w paleocenie pojawiają się prakopytne i pradrapieżne
  • w eocenie pojawiają się uskrzydleni przodkowie nietoperzy
  • w pliocenie pojawia się człowiek

Trzeciorzęd w Polsce

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.