Trzęsienie ziemi to gwałtowne rozładowanie naprężeń powstałych w skorupie ziemskiej w czasie ruchów fragmentów litosfery. Z miejsca uwolnienia tych naprężeń (hipocentrum – ogniska trzęsienia ziemi) rozchodzą się fale sejsmiczne. Punkt na powierzchni Ziemi położony nad ogniskiem (epicentrum) to miejsce, gdzie fale docierają najwcześniej i gdzie straty są największe. Siła wstrząsów maleje w miarę oddalania się od epicentrum.
Badaniem trzęsień ziemi zajmuje się sejsmologia.

Oznaczanie siły trzęsień ziemi

Intensywność wstrząsów sejsmicznych oznacza się za pomocą:
 • 12-stopniowej skali Mercallego (skali MCS) – określającej wielkość trzęsienia na podstawie wartości przyspieszenia fali oraz skutków wstrząsu,
 • otwartej skali Richtera – na podstawie amplitudy drgań (
Pomiary wstrząsów sejsmicznych dokonuje się za pomocą sejsmografów.

Rodzaje trzęsień ziemi

Trzęsienie_ziemi -

Podział trzęsień ziemi:
 • ze względu na przyczynę:
  • tektoniczne (90%) – w wyniku ruchów płyt litosfery,
  • wulkaniczne – w czasie przedzierania się magmy i wybuchów wulkanów,
  • zapadowe – w wyniku zapadania się jaskiń,
  • technogeniczne – spowodowane działalnością człowieka, np. kopalnictwem podziemnym (tąpnięcia) i odkrywkowym, eksploatacją wód podziemnych, budową dużych zapór wodnych.
 • ze względu na głębokość ogniska:
  • płytkie (85%) – poniżej 70 km,
  • średnie (12%) – 70-350 km,
  • głębokie (3%) – 350-700 km.
 • ze względu na powiązanie ze wstrząsem zasadniczym:
  • wstępne – o słabej magnitudzie,
  • zasadnicze – o największej magnitudzie,
  • następcze – po wstrząsie zasadniczym, o zmniejszającej się magnitudzie.
Ze względu na częstotliwość występowania trzęsień na danym terenie wyróżnia się obszary:
 • sejsmiczne – częstych i silnych trzęsień ziemi,
 • pensejsmiczne – rzadkich i słabych wstrząsów,
 • asejsmiczne – bez wstrząsów sejsmicznych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.