Trybunał Stanu w Polsce jest konstytucyjnym organem władzy sądowniczej, egzekwującym odpowiedzialność najwyższych urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy.

Działalność

Przed Trybunałem Stanu mogą być postawieni: Prezydent, Premier, ministrowie, prezes NBP, prezes NIK, członkowie KRRiT, prokurator generalny, kierownicy ministerstw, kierownicy urzędów centralnych i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych oraz parlamentarzyści w razie złamania zakazu działalności gospodarczej i czerpania korzyści z majątku Skarbu Państwa.
O postawieniu przed Trybunałem Stanu decyduje Sejm, nie dotyczy to jednak Prezydenta, gdyż o postawieniu w stan oskarżenia jego osoby decyduje Zgromadzenie Narodowe - taka procedura nazywana jest impeachmentem.
Trybunał składa się z: szesnastu członków, dwóch zastępców Przewodniczącego (wybierani przez Sejm) oraz z Przewodniczącego, którym jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Przynajmniej jednego z zastępców Przewodniczącego i ośmiu z członków Trybunału musi mieć kwalifikacje sędziowskie.
Trybunał Stanu może orzekać kary:

Przewodniczący

 • Włodzimierz Berutowicz (1982 - 1989)
 • Adam Łopatka (1989 - 1990)
 • Adam Strzembosz (1990 - 1998)
 • Lech Gardocki (od 1998)

Zastępcy Przewodniczącego

Członkowie

 • Stanisław Antoszewski (1982 - 1985)
 • Jerzy Bratoszewski (1982 - 1989)
 • Andrzej Burda (1982 - 1985)
 • Henryk Cieśluk (1982 - 1989)
 • Andrzej Elbanowski (1982 - 1989)
 • Henryk Groszyk (1982 - 1985)
 • Henryk Kempisty (1982 - 1985)
 • Stanisław Kotowski (1982 - 1989)
 • Henryk Korotyński (1982 - 1985)
 • Jan Kwakszyc (1982 - 1989)
 • Kazimierz Lipiński (1982 - 1985)
 • Jan Meysztowicz (1982 - 1989)
 • Franciszek Mleczko (1982 - 1989)
 • Kazimierz Modzelewski (1982 - 1985)
 • Jan Pawlak (1982 - 1989)
 • Wojciech Romanowski (1982 - 1989)
 • Zbigniew Salwa (1982 - 1989
 • Stanisława Świderska (1982 - 1989)
 • Bolesław Szlązak (1982 - 1985)
 • Jerzy Topolski (1982 - 1989)
 • Alfred Wawrzyniak (1982 - 1985)
 • Jerzy Wróblewski (1982 - 1989)
 • Zbigniew Czajkowski (1985 - 1991)
 • Tadeusz Kałasa (1985 - 1989)
 • Janina Łęgowska (1985 - 1989)
 • Józef Mikos (1985 - 1991)
 • Stanisław Pniewski (1985 - 1989)
 • Maciej Poros (1985 - 1989)
 • Jan Socha (1985 - 1989)
 • Czesław Ura (1985 - 1989)
 • Jan Zając (1985 - 1989)
 • Stanisław Afenda (1989 - 1991)
 • Karol Cebula (1989 - 1991)
 • Piotr Chojnacki (1989 - 1991)
 • Maciej Dubois (1989 - 1991)
 • Stanisław Estreich (1989 - 1991, od 2001)
 • Stanisław Fornalik (1989 - 1991)
 • Elżbieta Gacek (1989 - 1991)
 • Roman Jagieliński (1989 - 1991)
 • Jerzy Jasiński (1989 - 1991)
 • Andrzej Kalwas (1989 - 1991, 2001-2004)
 • Jerzy Kłoczowski (1989 - 1991)
 • Leszek Kubicki (1989 - 1991)
 • Jacek Kurczewski (1989 - 1991)
 • Marek Kuryłowicz (1989 - 1991)
 • Andrzej Płaza (1989 - 1991)
 • Grzegorz Seidler (1989 - 1991)
 • Janusz Sokołowski (1989 - 1991)
 • Leon Taylor (1989 - 1991)
 • Tadeusz de Virion (1989 - 1991, od 1993)
 • Stanisław Żelichowski (1989 - 1991)
 • Olgierd Baehr (1991 - 1993)
 • Andrzej Bąkowski (1991 - 1993, 1997-2001)
 • Maciej Bednarkiewicz (1991 - 1993, 1997-2001)
 • Janusz Chmiel (1991 - 1993)
 • Teresa Dębowska-Romanowska (1991 - 1993)
 • Janusz Dobrosz (1991 - 1993)
 • Grzegorz Karziewicz (1991 - 1997)
 • Mieczysław Korczak (1991 - 1993)
 • Piotr Kryczka (1991 - 1993)
 • Franciszek Marek (1991 - 1993)
 • Stanisław Maurer (1991 - 1993)
 • Tadeusz Mołdawa (1991 - 1997)
 • Barbara Niemiec (1991 - 1993)
 • Zbigniew Rokicki (1991 - 1993)
 • Zofia Płoska-Romaszewska (1991 - 1993)
 • Franciszek Ryszka (1991 - 1997)
 • Władysław Siła-Nowicki (1991 - 1993)
 • Taduesz Szymczak (1991 - 1993)
 • Hanna Świda-Ziemba (1991 - 1993)
 • Piotr Winczorek (1991 - 1993)
 • Wiesław Woda (1991 - 1993)
 • Janusz Wojciechowski (1991 - 1993)
 • Anna Bogucka-Skowrońska (1993 - 1997)
 • Grzegorz Gapiński (1993 - 1997)
 • Stanisław Gebethner (1993 - 1997)
 • Wojciech Gryczewski (1993 - 1997)
 • Wiesław Kamiński (1993 - 2001)
 • Ryszard Kochniak (1993 - 1997)
 • Jerzy Królak (1993 - 1997)
 • Edward Loryś (1993 - 1997)
 • Emilia Pogonowska-Jucha (1993 - 1997)
 • Edward Rzepka (1993 - 1997)
 • Feliks Siemieński (1993 - 1997)
 • Eugeniusz Smoktunowicz (1993 - 1997)
 • Wojciech Solarewicz (1993 - 1997)
 • Marek Staszak (1993 - 1997)
 • Maria Szyszkowska (1993 - 1997)
 • Roman Tokarczyk (1993 - 1997)
 • Edward Wende (1993 - 1997)
 • Tadeusz Bielecki (1997 - 2003)
 • Jerzy Chmura (1997 - 2001)
 • Zbigniew Cichoń (1997 - 2001)
 • Krysytna Gaczek (1997 - 2001)
 • Elżbieta Markowicz (1997 - 2001)
 • Stanisław Mikke (1997 - 2001)
 • Włodzimierz Nykiel (1997 - 2001)
 • Walerian Piotrowski (1997 - 2001)
 • Jerzy Pomin (1997 - 2001)
 • Andrzej Sandomierski (od 1997)
 • Ludwik Turko (1997 - 2001)
 • Jerzy Weinberger (1997 - 2001)
 • Ryszard Bender (od 2001)
 • Wojciech Geyer (od 2001)
 • Tadeusz Kilian (od 2001)
 • Artur Korobowicz (od 2001)
 • Władysław Mącior (2001 - 2002)
 • Jan Szyszko (od 2001)
 • Krzysztof Śniegocki (od 2001)
 • Wojciech Tomczyk (od 2001)
 • Edward Wende (2001 - 2002)
 • Mariusz Zakręt (od 2001)
 • Róża Żarska (od 2001)
 • Janusz Niedziela (od 2002)
 • Andrzej Sokala (od 2003)
 • Krzysztof Śmieja (od 2003)
 • Eleonora Zielińska (od 2004)

Zastępcy Członków

 • Stanisław Pawela (1982 - 1985)
 • Stefan Rutkowski (1982 - 1985)
 • Adolf Sobieraj (1982 - 1989)
 • Stanisław Stolz (1982 - 1989)
 • Bolesław Wójtowicz (1982 - 1985)
 • Henryk Kostrzewa (1985 - 1989)
 • Tadeusz Woźniczka (1985 - 1989)
 • Maria Zakrzewska (1985 - 1989)
 • Kazimierz Barczyk (1989 - 1991)
 • Janina Łęgowska (1989 - 1991)
 • Piotr Winczorek (1989 - 1991)
 • Wiesław Zabłocki (1989 - 1993)
 • Jerzy Zaniemojski (1989 - 1991)
 • Krzysztof Góźdź-Roszkowski (1991 - 1993)
 • Edward Loryś (1991 - 1993)
 • Stanisław Michalkiewicz (1991 - 1993)
 • Emilia Pogonowska-Jucha (1991 - 1993)
 • Halina Bortnowska (1993 - 1997)
 • Krzysztof Czeszejko-Sochacki (1993 - 1997)
 • Wojciech Geyer (1993 - 1997)
 • Jan Kaczmarek (1993 - 1997)
 • Edmund Kozłowski (1993 - 1997)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.