Trucizna to substancja organiczna lub nieorganiczna, która nawet w niewielkim stężeniu, po dostaniu się do organizmu wywołuje objawy chorobowe mogące prowadzić do śmierci.
Może to być ciecz lub gaz, ewentualnie rozpuszczalna w wodzie lub tłuszczach substancja stała.
Zaklasyfikowanie jakiejś substancji do trucizn jest arbitralne, bowiem niemal dla każdej substancji można określić dawkę, która bedzie śmiertelna.
Etanol, nikotyna, glukoza, a nawet woda (?), mogą być uważane pod pewnymi względami za trucizny.
Najbardziej znane trucizny to :

Trucizną bywa nazywany pokarm uszkadzający mechanicznie przewód pokarmowy np. kotwica wędkarska schowana w kiełbasie dla psa. Po połknięciu i rozpuszczeniu kiełbasy przez soki żołądkowe kotwica wbija się i powoduje chorobę.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.