Okres
poprzedzający 
Okres omawiany Okres następny
perm trias jura
tabela stratygraficzna

Trias

Trias (po angielsku Triassic) to pierwszy (najstarszy) okres ery mezozoicznej. Trwał od 245 do 204 milionów lat temu. Dzieli się na trzy epoki:
  • trias dolny
  • trias środkowy
  • trias górny

Zmiany geologiczne

  • zaczyna się rozpadać Pangea
  • zaczyna się proces powstawania Oceanu Atlantyckiego i Indyjskiego
  • rozpoczyna się zamykanie praoceanu Tetydy
  • trwa orogeneza alpejska

Flora triasu

Flora jest zdominowana przez rośliny nagonasienne, które pojawiły się w dewonie i panowały również w jurze i wczesnej kredzie, by w późnej kredzie ustąpić roślinom okrytonasiennym.

Fauna lądowa triasu

W okresie tym pojawiają się pierwsze dinozaury. W triasie górnym występuje już znaczne zróżnicowanie tych zwierząt (dinozaury gadziomiednicze i dinozaury ptasiomiednicze). Pod koniec triasu pojawiają się też pierwsze ssaki, choć czasem już terapody są uważane za ssaki. W końcu triasu wymierają kotylozaury i labiryntodonty. Z późnego triasu pochodzą też pterozaury.

Fauna morska triasu

Bujny rozwój Neopterygii, zaznaczają się tendencje w budowie charakterystyczne dla większości dzisiejszych promieniopłetwych (np. symetria płetwy ogonowej).
  • pojawiają się koralowce sześciopromienne
  • bogata fauna ramienionogów, głowonogów (amonity).

Trias na terenach Polski

W triasie na terytorium Polski panuje klimat ciepły, półsuchy i suchy, niekorzystny dla rozwoju roślinności; roślinność porastająca obszary lądowe jest uboga. Wskutek ruchów górotwórczych dochodzi do chwilowego pogłębienia zbiorników morskich (Transgresja morska). Główne bogactwa z okresu triasowego to rudy cynku i ołowiu oraz surowce węglanowe.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.