Transkrypcja to system zapisu dźwięków przy pomocy symboli graficznych oparty na ścisłej odpowiedniości głosek i liter - inaczej pisownia fonetyczna. W szczególności może służyć do zapisu wyrazów z innego języka w formie pozwalającej łatwo odtworzyć brzmienie osobie go nie znającej - zastępuje się wtedy jedną konwencję graficzną inną.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.