Sokół (Towarzystwo Gimnastyczne Sokół) to najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne. Zostało założone 7 lutego 1867 we Lwowie. Powstało na wzór "Sokoła" czeskiego, założonego przez Mirosława Tyrsza w 1862. Działało aktywnie w okresie przedwojennym, w okresie 1939-1988 sokolstwo polskie w kraju zamiera w wyniku zakazu legalnej działalności. Działają natomiast gniazda sokole na emigracji. Na nowo "Sokół" odradza się w 1989 roku. Zrzesza około 10 tysięcy członków zorganizowanych w 86 gniazdach.

Historia:

  • 7 lutego 1867 - powstanie. Pełna nazwa: Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
  • 1885 - rozszerzenie działalności Sokoła na zabór pruski
  • 1905 - rozszerzenie działalności Sokoła na zabór rosyjski, zdominowanie przez Ligę Narodową
  • 1919 - zjednoczenie organizacji dzielnicowych - powstaje Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół"
  • (1939-1988) - zakaz działalności w kraju, ale działają jego polskie związki we Francjii, USA i Anglii
  • 10 stycznia 1989 - pierwsza rejestracja gniazda sokolego w III Rzeczpospolitej
  • 21 lutego 1990 - Zjazd Założycielski Związku Towarzystw Gimnastycznych “Sokół” w Polsce
  • 1 marca 1990 - rejestracja działalności związku

Prezesi Związku Towarzystw Gimnastycznych “Sokół” w Polsce

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.