Totalitaryzm (łac. totus cały) to forma rządów, w której obywatele są totalnie podporządkowani absolutnej władzy państwa, we wszystkich aspektach życia.
Termin został stworzony przez Benito Mussoliniego w celu zilustrowania cech wspólnych nazizmu i stalinizmu. Był również używany jako określenie każdego reżimu faszystowskiego i komunistycznego, chociaż niektórzy wolą określać część z nich jako raczej autorytarne niż totalitarne (na przykład reżim Benito Mussoliniego we Włoszech, czy Chiny Teng Siao-pinga).
W systemach totalitarnych władze wymagają od jednostki nie tylko podporządkowania się, ale również zaakceptowania ideologii i publicznego manifestowania tej akceptacji. Władzę zaś sprawują "nieomylne" jednostki (Hitler, Stalin), które poddane są kultowi. Błędnie twierdzi się, że jednym z teoretyków państwa totalitarnego był Platon, którego głównym celem było poszukiwanie państwa idealnego.
Czasem za totalitarne uznaje się również ugrupowania religijne, w których jest wymagane całkowite podporządkowanie się wiernych nakazom przywódców.


Dwaj współcześni politolodzy Brzeziński i Friedrich wyróżnili 6 cech, które, występując jednocześnie w danym państwie, świadczą o jego totalitaryzmie. Są to:
  • jedna ideologia
  • jedna partia
  • kult jednostki, wodza
  • aparat przymusu politycznego i represji
  • gospodarka centralnie sterowana
  • brak wolnych mediów, media w rękach władzy
  • ew. militaryzacja, tzw. państwo policyjne
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.