Torfowisko -


Torfowisko – miejsce akumulacji torfu o miąższości co najmniej kilkunastu centymetrów. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary cenne pod względem przyrodniczym, możliwość wykorzystania gospodarczego – wydobywanie torfu.
Typy torfowisk:
Ze względu na genezę, charakter zbiorowiska roślinnego i właściwości torfu wyróżniamy:
- torfowiska niskie (łąkowe) – najpospolitsze, wykształcają się w obrębie dolin rzek o słabym nurcie, żyzne i bogate florystycznie: zbiorowiska szuwarowe (trzcina, sitowie) lub darniowe (mchy, turzyce);
- torfowiska wysokie (mszary) – powstające w bezodpływowych zagłębieniach terenu, silnie kwaśne, ubogie w substancje odżywcze a co za tym idzie ubogie florystycznie (mchy, turzyce, roślinność owadożerna);
- torfowiska przejściowe – typ pośrednim między torfowiskiem niskim a wysokim lub stadium rozwojowe torfowiska wysokiego.
Jeden ze sposobów wykorzystania torfu
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.