Toksyczność to cecha związków chemicznych polegająca, mówiąc najprościej, na bezpośrednim truciu ludzi lub zwierząt, które dany związek wchłonęły, zjadając go, wdychając lub absorbując przez skórę.
W zasadzie niemal wszystkie związki chemiczne mogą być przy spożywaniu zbyt dużych ich ilości toksyczne - nawet spożywanie dużych ilości wody destylowanej jest na dłuższą metę szkodliwe. Praktycznie wszystkie syntetyczne leki są w zbyt dużych ilościach toksyczne, przy czym im bardziej są skuteczne, tym też zwykle są bardziej toksyczne.
Aby ilościowo oceniać i porównywać toksyczne własności związków, stworzono specjalną skalę oznaczaną skrótem LD (od angielskiego Lethal dose - dawka śmiertelna). Najczęściej spotykaną wersją tej skali jest LD50 - oznaczająca taką dawkę, przy której zdechło 50 ze 100 testowanych szczurów, którym podawano dany związek wszelkimi możliwymi drogami (najczęściej doustnie). Inną skalą, stosowaną dla substancji gazowych, jest stężenie śmiertelne we wdychanym powietrzu, oznaczane skrótem LC.
Z najbardziej znanych trucizn arszenik ma LD50 = 20 mg/kg, a cyjanowodór ma LD50 = 1.5 mg/kg, LD50 dla THC = 1259 mg/kg.
Patrz też: toksykologia, trucizna
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.