Tlenek wapnia (CaO) inaczej wapno palone jest białym, higroskopijnym proszkiem o temperaturze topnienia 2576°C. Łączy się gwałtownie z wodą tworząc wodorotlenek wapnia przy czym wydziela się ciepło. Tlenek wapnia jest otrzymywany techniczne na wielką skalę przez prażenie kamienia wapiennego w temperaturze 900-1000°C. Ma zastosowanie w budownictwie (zaprawa murarska), w metalurgii, w przemyśle szklarskim, ceramicznym; używany również jako środek owadobójczy (insektycyd), jako nawóz sztuczny w rolnictwie, oraz do otrzymywania karbidu. Na skalę laboratoryjną wykorzystywany m.in. do otrzymywania amoniaku, oraz jako środek odwadniający.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.