N - O - F
 
O
S  
 
 
Tlen_(pierwiastek) -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Tlen, O, 8
Własności metaliczneniemetal
Grupa, okres, blok16 , 2, p
Gęstość, twardość1,429 kg/m3, bd
Kolorbezbarwny
Własności atomowe
Masa atomowa15,9994 u
Promień atomowy (obl.)60 (48) pm
Promień kowalencyjny73 pm
Promień van der Waalsa152 pm
Konfiguracja elektronowahref="Hel_(pierwiastek).html" title="Hel (pierwiastek)" >He2s22p4
e- na poziom energetyczny2, 6
Stopień utlenienia±2, 1
Własności kwasowe tlenkówbrak
Struktura krystalicznaregularna
Własności fizyczne
Stan skupieniagazowy
Temperatura topnienia50,35 K
(-222,8 °C)
Temperatura wrzenia90,18 K
(-182,97 °C)
Objętość molowa17,36×10-3 m3/mol
Ciepło parowania3,4099 kJ/mol
Ciepło topnienia0,22259 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconejbd
Prędkość dźwięku317,5 m/s (293 K)
Pozostałe dane
Elektroujemność3,44 (Pauling)
3,50 (Allred)
Ciepło właściwe920 J/
Przewodność właściwabd
Przewodność cieplna 0,02674 W/
I Potencjał jonizacyjny1313,9 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny3388,3 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny3388,3 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny7469,2 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.rs.r.e.r. MeVp.r.
15O {syn.} 122 s β+   15N
16O 99,762% stabilny izotop z 8 neutronami
17O 0,038% stabilny izotop z 9 neutronami
18O 0,2% stabilny izotop z 10 neutronami
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Tlen (O, łac. oxygenium) jest niemetalem z szóstej grupy głównej. Jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi - zawartość tlenu w jej skorupie wynosi 45%. Stanowi też 20,8% objętości atmosfery ziemskiej.
Stabilnymi izotopami tlenu są 16O, 17O oraz 18O.
Tlen w postaci gazowej jest niezbędny organizmom tlenowym do przeprowadzenia fosforylacji oksydacyjnej będącej najważniejszym etapem oddychania. Niektóre organizmy beztlenowe giną w obecności niewielkich ilości wolnego tlenu. Związki tlenu są niezbędne do życia wszystkim organizmom na Ziemi.
Tlen w stanie czystym występuje w postaci O2 oraz ozonu O3 (patrz też: dziura ozonowa).
Tlen wchodzi w skład wielu ważnych związków chemicznych: tlenków (w szczególności wody oraz dwutlenku węgla), nadtlenków (w szczególności nadtlenku wodoru), kwasów tlenowych, zasad i wielu związków organicznych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.