Teoria objętościowego zapełniania mikroporów Dubinia i Raduszkiewicza (TOZM, 1947 r.) (ang. TMVF, Theory of Micropore Volume Filling) jest oparta o teorię potencjałową Euckena i Polanyi'ego (1914-1916 r.). Opisuje ilościowo proces adsorpcji fizycznej cząsteczek w bardzo małych porach zwanych mikroporami. Adsorpcja w takich małych porach o wymiarach porównywalnych z rozmiarami cząsteczek adsorbatu różni się znacząco od adsorpcji na powierzchni płaskiej, w makroporach i w porach pośrednich (mezoporach), w których pojawiają się zjawiska kondensacji kapilarnej.
Dubinin i współpracownicy wyprowadzili szereg równań izoterm adsorpcji, z których najważniejsze jest równanie izotermy DR (izoterma Dubinina-Raduszkiewicza):
Zob. adsorpcja, izoterma adsorpcji, struktura porowata, izoterma DR, izoterma DA, całkowe równanie Stoeckliego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.