Teologia wyzwolenia jest ważną i kontrowersyjną szkołą w teologii katolickiej po Soborze Watykańskim II. Szczególnie rozpowszechniona jest w Ameryce Łacińskiej oraz wsród Jezuitów, choć jej wpływ znacznie zmalał odkąd została potępiona przez papieża Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Meksyku w styczniu 1979 roku.
Teologia wyzwolenia opiera się na związku między teologią chrześcijańską (głównie katolicką) i aktywizmem politycznym, szczególnie w kwestiach sprawiedliwości społecznej i praw człowieka. Ze względu na kontrowersyjna naturę tych zagadnień, ich miejsce w nauce Kościoła, oraz to, w jakim stopniu hierachowie kościelni powinni się w nie angażować, zawsze była przedmiotem dyskusji.
Teologia wyzolenia koncentruje się na osobie Jezusa postrzeganego jako wyzwoliciel. Nacisk kładzie się na te fragmnety Biblii, gdzie misja Jezusa jest opisania właśnie w rozumieniu wyzwolenia, i gdzie on sam przedstawiony jest jako ten, który przywraca sprawiedliwość.
Część z wyzwawców tej teologii dodawała do niej elementy marksizmu, wspierała sandinistów. Główna kontrowersją jest doktryna o odwiecznej walce klas. Watykańska Kongregacja Doktryny Wiary nakazała tym teologom, uznanym za heretyków, zaprzestania takich publikacji.
Papież Jan Paweł II w znacznym stopniu położył kres oficjalnemu poparciu dla teologii wyzwolenia wśród hierarchii Kościoła katolickiego oświadczeniem wygłoszonym w styczniu 1979 roku, podczas wizyty w Meksyku: ta koncepcja Chrystusa jako polityka, rewolucjonisty, jako wywrotowca z Nazaretu, nie zgadza się z nauczaniem Kościoła. Jednakże teologia ta w dalszym ciągu cieszy się pewnym poparciem, zwłaszcza wśród laikatu i poszczególnych księży.

Teologowie wyzwolenia

 • Jean-Bertrand Aristide
 • Carlos Felipe Ximenes Belo
 • Leonardo Boff
 • Jose Miguez Bonino
 • Hélder Câmara
 • Ernesto Cardenal
 • Gustavo Gutiérrez
 • Erwin Kräutler
 • Óscar Romero
 • Samuel Ruiz
 • Juan Luis Segundo
 • Camilo Torres
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.