Teofano lub Teophano, 956-991, urodzona w Konstantynopolu, w Bizancjum. Jej ojcem był Konstantyn Skleros, znany także pod innymi imionami. Była krewną cesarza Bizancjum. W 972 roku wyszła za mąż za Ottona II Saksońskiego, cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego.
Dzieci:
  • Zofia Saksońska, ksieni Gandersheimu, ur. 978
  • Adelajda Saksońska, ksieni Quedlinburga, ur. 977
  • Matylda Saksońska, ur. 978
  • Otto III, cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego
Gdy Otto II zmarł w 983, Teofano rządziła jako cesarzowa w imieniu swego syna, Ottona III. Zmarła w 991 roku, pochowano ją w Kolonii. Otto III był wtedy wciąż dzieckiem i do czasu osiągnięcia przez niego dorosłości władzę sprawowała jego babka, Adelaida Włoska.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.