Temperatura wrzenia to temperatura przy której dana substancja wrze.
Temperatura wrzenia danej substancji jest mniejsza od temperatury punktu krytycznego danej substancji a większa od temperatury punktu potrójengo.
Temperatura wrzenia zależy silnie od ciśnienia. Ogólnie dla gazów zależność przybliżoną opisuje wzór Clausiusa-Clapeyrona.
Link zewnętrzny: http://labor.ps.pl/wfc6.html
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.