Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
Temperatura otoczenia oznacza:
  1. temperaturę 25°C, czyli ok. 298 K (ang. ambient temperature). Często określana jest jako temperatura pokojowa -
  2. temperaturę otoczenia termodynamicznego reakcji (ang. temperature of the surroundings), przepływ energii na sposób ciepła pomiędzy nieizolowanym układem termodynamicznym a otoczeniem zależy od różnicy temperatur (a właściwie gradientu temperatury); w rozważaniach termodynamicznych często wykorzystuje się ideę procesu quasi-statycznego, co często wymaga przepływu ciepła w warunkach quasi-izotermicznych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.