Teleologia - (gr. telos, cel i logos, badanie) pogląd filozoficzny zakładający rozpatrywanie zjawisk w odniesieniu do ich celu, badanie celowości. Pojęcia celowości i teleologii zostały ropatrzone przez Kanta w Krytyce władzy sądzenia. Wyjaśnienie teleologiczne, wychodzące od całości, jest przeciwstawne wyjaśnieniu mechanistycznemu (wychodzącemu od części składowych).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.