Telemetria - technika dokonywania pomiarów na odległość. Polega ona zazwyczaj na umieszaniu w terenie urządzeń, które dokonują pomiaru wybranej wielkości oraz automatycznego przesyłu danych drogą radiową lub telefoniczną do centrali. Do przesyłania wyników pomiarów używa się układów radiowych, modemów, internetu oraz sieci telefonii komórkowej.
Telemetria znajduje zastosowanie w wielu działach gospodarki. M.in:
  • do elektronicznego pomiaru badania zachowań widowni telewizyjnej
  • do automatycznego zbierania danych potrzebnych do dystrybucji i sprzedaży rozmaitych towarów masowych (gaz, prąd elektryczny, itp.)
  • do zbierania danych o ruchu drogowym, morskim i lotniczym
  • do zbierania danych naukowych - np. danych sejsmologicznych czy klimatycznych

Dystrybucja towarów

Jedna z firm dostarczajacych instalacje i sam gaz płynny dla odbiorców indywidulanych montuje urządzenie mierzące zużycie i poziom gazu w przydomowym zbiorniku. Odbiorca płaci za gaz zużyty w danym miesiącu, a nie za cały zbiornik gazu zaraz po dostawie. Firma może przewidywać konieczność dostawy gazu i optymalizować trasę cysterny rozwożącej gaz.

Elektroniczne badanie widowni telewizyjnej

W wylosowanych gospodarstwach domowych zamontowane są telemetry, podłączone do sprzętu telewizyjnego, które rejestrują czas włączenia i wyłączenia telewizora oraz identyfikator odbieranej stacji. Badanie dotyczy również telewidzów: przy pomocy specjalnego pilota telewidz przedstawia się i informuje system, że właśnie zaczął lub skończył oglądać program. Zgromadzone informacje transmitowane są poprzez (zazwyczaj poprzez modem telefoniczny) do centrum obliczeniowego.
Umożliwia to zbieranie następujących informacji:
  • udziału w rynku poszczególnych stacji telewizyjnych,
  • analizy oglądalności programów
  • profili demograficznych telewidzów w odniesieniu do programów telewizyjnych i stacji,
  • analizy dotarcia kampanii reklamowych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.