Taksonomia (gr. taktis=układ, porządek + nomos=prawo) jest to nauka o zasadach i metodach klasyfikowania w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych – taksonów. Niekiedy (chyba) błędnie słowem tym określa się sam podział systematyczny (np. taksonomia roślin).
Historycznie taksonomia wywodzi się z prób usystematyzowania gatunków żywych organizmów, ale jej metody mogą być stosowane także do przedmiotów badań innych nauk. Również z powodów historycznych wyróżnia się dwie gałęzie taksonomii:
  • taksonomia fenetyczna – opierająca się na relacjach podobieństwa między klasyfikowanymi obiektami.
  • taksonomia filogenetyczna – opierająca się na relacjach pokrewieństwa klasyfikowanych obiektów.
Metody taksonomii fenetycznej można zastosować wszędzie tam, gdzie można stosować metody statystyczne np. w biologii, medycynie, naukach społecznych.
Metody taksonomii filogenetycznej mogą być stosowane tylko do takich obiektów, dla których możliwe jest zdefiniowanie relacji pokrewieństwa. Są to przede wszystkim organizmy żywe oraz ich geny, ale mogą też być memy lub ogólniej zbiory replikatorów, np języki. Metody filogenetyczne stosowane są w informatyce do analizy wyników działania algorytmów genetycznych.
Termin "taksonomia" jest bliskoznaczny do terminu systematyka, a nawet z nim utożsamiany.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.