Taksonomia

Taksonomia (podgląd zawartości)

(taksonów. Niekiedy (chyba) błędnie słowem tym określa się sam podział systematyczny (np. taksonomia roślin). Historycznie taksonomia wywodzi się z prób usystematyzowania gatunków żywych organizmów, ale jej metody mogą być stosowane także do przedmiotów badań innych nauk. Również z powodów historycznych wyróżnia się dwie gałęzie taksonomii: taksonomia fenetyczna – opierająca się na relacjach podobieństwa między klasyfikowanymi obiektami.
Wyniki wyszukiwań związane z "Taksonomia"
wyników 27