TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju) - to rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju prowadzony przez GUS. Obejmuje systemy:
 • identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego TERC10,
 • identyfikatorów i nazw miejscowości SIMC10,
 • rejonów statystycznych i obwodów spisowych BREC10,
 • identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań NOBC10.
TERYT został wprowadzony jako Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 i opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 157 poz. 1031.

Identyfikatory rejestru TERYT

 • stanowią obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej,
 • stosowane w innych ewidencjach, rejestrach i systemach odnoszących się do jednostek terytorialnych umożliwiają integrację danych gromadzonych w tych systemach,
 • mogą być stosowane w zakresie pełnym lub częściowym, w zależności od potrzeb danego rejestru lub systemu,
 • umożliwiają opracowywanie i prezentowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych w przekrojach o różnym stopniu szczegółowości, tj.:
  • województw, powiatów, gmin,
  • dzielnic i delegatur w gminach miejskich,
  • rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
  • obrębów stosowanych w ewidencji gruntów i budynków,
  • miejscowości i ulic,
  • a także w podziale na miasta i wieś.

Udostępnianie danych z rejestru TERYT

Rejestr terytorialny jest jawny.
Dane z rejestru TERYT dotyczące obszaru jednego województwa udostępniają urzędy statystyczne, zbiory o zasięgu ponadwojewódzkim udostępniane są przez Prezesa GUS.
Dane z rejestru terytorialnego udostępniane są w formie:
 • wyciągów ze zbiorów informatycznych (na nośniku papierowym lub magnetycznym):
  • systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,
  • systemu identyfikatorów i nazw miejscowości,
  • systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
  • systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań,
  • centralnego katalogu ulic;
 • odrysów z map przebiegu granic podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.