Szwadron pionierów - pododdział w polskiej armii przed drugą wojną światową.
Przed 1939 r. każda brygada kawalerii posiadała w swoim składzie szwadron pionierów, czyli saperów dysponujących środkami wybuchowymi i przeprawowymi. Według etatów z 1939 roku liczył on 4 oficerów, 133 podoficerów i szeregowych, miał 153 konie.
Środki przeprawowe i wybuchowe transportowano na wózkach dwukołowych i jucznych koniach (16). Brygady zmotoryzowane posiadały batalion saperów zmotoryzowanych.

Dyslokacja szwadronów pionierów (1922 - 1939) wraz z przydziałem do brygad kawalerii

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.