Sztuka współczesna

Sztuka współczesna (podgląd zawartości)

To sztuka powstała w okreśie XX i obecnego stulecia. Jako dziedzina działalności ludzkiej ma takie same założenia i cele jak sztuka w ogóle, szczególnie na przestrzeni czasów nowożytnych (patrz historia szuki). Od czasu gdy epistemologiczne, rozwiązującym własne problemy wewnętrzne - rola sztuki uległa zmianie. Estetyczne satysfakcje odbiorcy coraz rzadziej motywują twórców. Hasło "sztuka dla sztuki" - chociaż nie było pierwszym przykładem odchodzenia od służebnej roli sztuki - było pierwszym sztandarowym wezwaniem do wyzwolenia sztuki od uzależnień, jak by się dziś powiedziało, rynkowych.
Wyniki wyszukiwań związane z "Sztuka_współczesna"
wyników 6