Sztuka starożytnego Rzymu

Sztuka starożytnego Rzymu (podgląd zawartości)

Terminem sztuka starożytnego Rzymu określa się zazwyczaj sztukę tworzoną w cesarstwa na wschodnie i zachodnie. Najstarszy okres rozwoju sztuki starożytnego Rzymu związany jest z panowaniem królów etruskich i trwał aż do najazdu Galów na Rzym w republiki. Z tym okresem związane jest przekształcenie osady w miasto, budowa kanału odwadniającego Cloaca Maxima, wytyczenie ulic i placów (powstało Forum Romanum).
Wyniki wyszukiwań związane z "Sztuka_starożytnego_Rzymu"
wyników 6